Vĩnh Phúc: Khi hợp tác xã có tổ chức đảng
Chi bộ HTX Dịch vụ tổng hợp môi trường xã Cao Phong (Sông Lô) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đảng viên.

Chi bộ HTX Dịch vụ tổng hợp môi trường xã Cao Phong (Sông Lô) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho thành viên.

Sau gần 10 năm hoạt động, HTX Dịch vụ tổng hợp môi trường xã Cao Phong (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã có sự phát triển cả về con người và quy mô hoạt động. Nhận thấy trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh cần có sự định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, năm 2022, HTX đề xuất và được Đảng ủy xã nhất trí cho thành lập Chi bộ HTX Dịch vụ tổng hợp môi trường xã Cao Phong.

Bí thư chi bộ, Giám đốc HTX Lê Văn Hà cho biết: Khi mới thành lập, chi bộ có 6 đảng viên. Chi bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển sản xuất - kinh doanh sát với tình hình thực tiễn. Từ đó, giúp HTX mạnh dạn đổi mới, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập cho các thành viên.

Hiện nay, bên cạnh nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, HTX còn mở rộng kinh doanh các lĩnh vực dịch vụ, phục vụ phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh chế biến nông sản để cung ứng các sản phẩm chất lượng cho thị trường.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, hoạt động sản xuất - kinh doanh của HTX Dịch vụ tổng hợp môi trường xã Cao Phong ngày càng hiệu quả; doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2023, doanh thu của HTX đạt 1,5 tỷ đồng; lợi nhuận đạt hơn 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 31 lao động địa phương và tăng thu nhập cho các thành viên.

Nhờ có sự lãnh đạo đúng hướng của Chi bộ, hoạt động kinh doanh dịch vụ của Quỹ tín dụng nhân dân xã Tề Lỗ (Yên Lạc) ngày càng hiệu quả hơn.

Nhờ có sự lãnh đạo đúng hướng của Chi bộ, hoạt động kinh doanh dịch vụ của Quỹ tín dụng nhân dân xã Tề Lỗ (Yên Lạc) ngày càng hiệu quả hơn.

Quỹ tín dụng nhân dân xã Tề Lỗ (huyện Yên Lạc) được đánh giá là một đơn vị mạnh trong khu vực kinh tế tập thể. Đây là 1 trong số ít quỹ tín dụng nhân dân ở huyện Yên Lạc thành lập được chi bộ đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh một cách bài bản, vững chắc.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Tề Lỗ cho biết: Chi bộ được thành lập đã tạo điều kiện cho các đảng viên thuận lợi hơn trong sinh hoạt và phát huy được vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh.

Hơn nữa, khi có tổ chức đảng, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được kịp thời, nghiêm túc và sâu rộng hơn. Vì vậy, cán bộ, thành viên, người lao động nhận thức đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và các chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nói riêng. Từ đó, tích cực xây dựng các giải pháp để phát triển thị phần, huy động vốn, đẩy mạnh cho vay, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân xã Tề Lỗ Nguyễn Phi Hùng: Chi bộ đảng được thành lập đã giúp hoạt động của quỹ được bài bản và vững chắc hơn. Đến nay, tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ đạt hơn 260 tỷ đồng; vốn huy động tiền gửi đạt 239 tỷ đồng; dư nợ cho vay 180 tỷ đồng; không có nợ quá hạn.

Toàn tỉnh hiện có 482 HTX đang hoạt động, với hơn 48.000 thành viên, gồm 261 HTX nông nghiệp; 42 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 110 HTX thương mại, dịch vụ; 19 HTX giao thông, vận tải; 31 quỹ tín dụng nhân dân... Trong đó, có nhiều HTX, quỹ tín dụng nhân dân đã thành lập được tổ chức đảng.

Qua khảo sát, đa số tổ chức đảng trong các HTX, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động của HTX. Hằng năm, các tổ chức đảng đều ban hành nghị quyết lãnh đạo hoạt động sản xuất - kinh doanh, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn ở đơn vị.

Cùng với công tác lãnh đạo thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, các tổ chức đảng trong HTX còn quan tâm đến công tác phát triển đảng, số lượng đảng viên tăng qua các năm. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên để kịp thời ngăn ngừa đảng viên mắc khuyết điểm, vi phạm.

Để xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò và sự cần thiết của việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp nói chung và khu vực kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các HTX nói riêng. Quan tâm đến việc kiện toàn, thành lập tổ chức đảng, tăng cường kết nạp đảng viên ở các HTX. Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cho cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trong HTX trực tiếp về dự sinh hoạt, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất