Vĩnh Phúc: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến sát đúng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Toàn cảnh kỳ họp.Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận thông qua các báo cáo quan trọng của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, một số ngành, 25 dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, bầu phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và quyết định một số vấn đề quan trọng…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2021 là thời điểm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thời gian chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ HĐND các cấp, chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trước những khó khăn, thách thức đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chúng ta tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội với tinh thần thực hiện nhất quán chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Kinh tế của tỉnh đã có sự phục hồi, tăng trưởng đạt cao, ước tăng 14,21% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức tăng 5,64 % của cả nước và là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2015 trở lại đây.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần được khắc phục. Việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trên là hết sức cần thiết, đòi hỏi sự cố gắng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, trong đó có vai trò quan trọng của các đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVI; Báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và các báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp. Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021 của các ngành: Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI…

Với 25 dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, đây là những nội dung chuyên đề có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ thực trạng, sự cần thiết của các nội dung chuyên đề, đặc biệt là các chuyên đề về ban hành chính sách, bảo đảm tính pháp lý, thực tiễn và tính khả thi của Nghị quyết.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và trên cơ sở dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát đúng, nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết định thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã năm 2021 của tỉnh.

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ bế mạc vào chiều mai, 31-7-2021.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất