Kết quả triển khai Dự án 600 phó chủ tịch UBND xã các tỉnh khu vực Đông Bắc
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo được triển khai tại 15 huyện của 5 tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang với 160 đội viên.

Sau 5 năm triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các đội viên luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng tiếp cận với công việc được giao.

Đồng thời, các đội viên cũng chủ động tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn, chương trình xóa đói, giảm nghèo, cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Điển hình là Đề án bảo tồn và phát triển bản sắc truyền thống hát Sình Ca đồng bào dân tộc Cao Lan của đội viên La Thị Hằng,  Phó Chủ tịch UBND xã An Bá, Sơn Động, Bắc Giang; Đề án trồng cây hồi và cây trúc sào của đội viên Hà Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; Đề án chuyển đổi mô hình Trường tiểu học sang Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Nhạn Môn của đội viên Cà Văn Thế, Phó Chủ tịch UBND xã Nhạn Môn, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn…

Sau 5 năm thực hiện mục tiêu góp phần tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng và chính quyền ở địa phương, đã có 134 đội viên dự án (chiếm 83,75%) được quy hoạch vào các chức danh: Trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng ban chuyên môn và tương đương cấp huyện; ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, chủ tịch HĐND xã, chủ tịch UBND xã. 

155 đội viên Dự án là đảng viên, 12 đội viên đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương bồi dưỡng để phát triển Đảng. Đến nay đã có 85 đội viên Dự án được bố trí công tác; số đội viên Dự án còn lại đang được các tỉnh bố trí và dự kiến hoàn thành công tác bố trí trước ngày 30-6-2017.

Tỉnh Bắc Kạn bố trí được 86,4% đội viên; tỉnh Bắc Giang bố trí được 84,2% đội viên. Riêng tỉnh Cao Bằng đã tuyển chọn được 44 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học về làm phó chủ tịch tại 44 xã, thị trấn thuộc 5 huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thông Nông, Hạ Lang, Hà Quảng. Hằng năm, cơ bản các đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau 5 năm, đã có 65% (29/44) đội viên được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt của xã, 34% đội viên được bầu vào ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, 4/44 (10%) đội viên được bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND xã; 100% đội viên được bố trí công tác trong hệ thống cơ quan hành chính các cấp. Với những kết quả đạt được, Dự án góp phần hoàn thành mục tiêu tăng cường cán bộ giúp cấp ủy, chính quyền xã thuộc các huyện nghèo lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường rèn luyện cho thanh niên, tạo nguồn cán bộ bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, chính quyền.

Tuy nhiên, một số nơi, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chưa được coi trọng, đồng thời chưa tin tưởng và mạnh dạn đưa đội viên vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của địa phương; việc bố trí sử dụng đội viên dự án chưa gắn với quy hoạch, làm ảnh hưởng đến mục tiêu của dự án (khoảng 50% đội viên được bố trí làm nhiệm vụ của các công chức chức danh chuyên môn cấp xã).

Qua thực hiện Dự án 600 phó chủ tịch xã, Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho các địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất