Gia hạn thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trong Kế hoạch thi tuyển vụ trưởng các vụ Chính sách cán bộ; Cơ sở đảng; Địa phương III của Ban Tổ chức Trung ương ban hành theo Quyết định số 1678 -QĐ/BTCTW- về ban hành “Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương”, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 15-6-2017 đến ngày 30-6-2017.  Địa điểm tiếp nhận: Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan, Ban Tổ chức Trung ương. Địa chỉ: số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Để các đồng chí tham gia dự thi có thời gian chuẩn bị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quyết định gia hạn thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi vụ trưởng các vụ: Chính sách cán bộ; Cơ sở đảng; Địa phương III đến ngày 15-7-2017.              

Những nội dung khác xin các đồng chí xem thông báo: Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thi tuyển chức danh vụ trưởng, trong chuyên mục Cán bộ, đăng ngày 17-6-2017, trên Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử.

Kính báo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất