Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thi tuyển chức danh vụ trưởng

Thực hiện Thông báo kết luận số 202-TB/TW ngày 26-5-2015 của Bộ Chính trị về đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Để lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực sự am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm. Đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan... Ban Tổ chức Trung ương ban hành "Quyết định ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương”; "Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương"; "Kế hoạch thi tuyển vụ trưởng các vụ: Chính sách cán bộ; Cơ sở đảng; Địa phương III". Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu những văn bản trên (có file đính kèm).


1. Quyết định

2. Quy chế

3. Kế hoạch

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất