Ban Tuyên giáo Trung ương công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo các vụ, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức của Ban.

Việc thí điểm thi tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Ban Tuyên giáo Trung ương là chủ trương đúng đắn, góp phần phát hiện kịp thời và chọn đúng người có đức, có tài; là khâu đột phá quan trọng trong công tác cán bộ. Đối tượng dự thi là nguồn quy hoạch tại chỗ và các đồng chí được quy hoạch chức danh tương đương tại 3 đơn vị, góp phần làm tăng tính cạnh tranh lành mạnh trong công tác tuyển chọn để bổ nhiệm cán bộ.

Kỳ thi tuyển gồm phần thi viết và trình bày Đề án. Phần thi viết về kiến thức chung đã được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo nội dung kiến thức chung sát với yêu cầu của từng vị trí lãnh đạo, quản lý cấp vụ của mỗi vụ, đơn vị. 7 ứng viên dự thi đều đạt từ 50 điểm trở lên, đủ điều kiện bảo vệ Đề án thi tuyển chức danh. Phần thi trình bày Đề án, các ứng viên đã giới thiệu Đề án, trình bày nội dung cốt lõi của Đề án, phân tích đánh giá khá toàn diện chức năng, nhiệm vụ, tình hình hoạt động của vụ, đơn vị. Các giải pháp đưa ra có nhiều đột phá để tổ chức thực hiện. Tính hiệu quả thực tế của Đề án thiết thực; các kết luận, kiến nghị sát với nội dung, yêu cầu Đề án.

Qua kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã lựa chọn và bổ nhiệm những người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý; am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, xứng đáng với vị trí cần tuyển. Từ đó, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm đạt mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Ban, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá về thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ năm 2018 và nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý các vụ, đơn vị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục tiến hành các kỳ thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ cấp vụ, cấp phòng thuộc Ban.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Phuông và đồng chí Lê Mạnh Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Cường làm Phó vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội; đồng chí Lê Thị Mai Hoa làm Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục và đào tạo, dạy nghề; đồng chí Đỗ Thị Thu Hiên làm Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thu Hằng


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất