Thái Bình kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh
Sáng ngày 30-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; xem xét, quyết định một số cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ hai từ phải sang).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 để nhận nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị phân công; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVI để nhận nhiệm vụ khác do Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phân công. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thông qua hình thức bỏ phiếu, 100% đại biểu có mặt nhất trí tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Hồng Diên giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu đồng chí Đặng Trọng Thăng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đây là lần thứ 2 trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp, đồng chí được giao đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và nhận thức sâu sắc rằng đó là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục giao phó. Trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình cùng với tập thể cấp ủy, Thường trực, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và bộ máy chính quyền tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, đáp ứng sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, đồng chí  mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các thế hệ lãnh đạo, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để hoàn thành và hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh  tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh (thứ ba từ trái sang).

 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã tín nhiệm giới thiệu và bầu đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí khẳng định đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn của cá nhân đồng chí đối với sự tín nhiệm mà các đồng chí và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành cho. Đồng chí hứa trên cương vị công tác của mình sẽ hết sức nỗ lực, cố gắng cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí thành viên UBND tỉnh xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, khắc phục những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giao phó, xây dựng Thái Bình tiếp tục có sự phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất