Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ
Việc thi tuyển lãnh đạo cấp vụ của Tòa án nhân dân tối cao nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 202 - TB/TW về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo tại 14 bộ, ban, ngành Trung ương, trong đó có Tòa án nhân dân tối cao. Ngày 8-8-2017, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC đã ban hành Kế hoạch số 547-KH/BCS ngày 8-8-2017 về tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ tại TANDTC.

TANDTC tổ chức thi tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại buổi khai mạc.

Theo Hội đồng thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, có 13 ứng viên tham gia thi tuyển vào 4 vị trí gồm 1 Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và 3 phó vụ trưởng các Vụ Giám đốc kiểm tra I,II,III. Các ứng viên tham dự thi không chỉ ở nguồn quy hoạch tại chỗ của đơn vị mà mở rộng với các ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi. Tất cả các ứng viên đều bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin về kỳ thi cũng như được tạo điều kiện tốt nhất để ôn tập thi tuyển.

Sau phần thi viết được tổ chức vào ngày 24-01-2018, có 12 thí sinh tiếp tục được vào vòng sau, tham gia phần thi bảo vệ đề án.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ cho biết, việc thi tuyển chức danh lãnh đạo đã được Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII lựa chọn và đưa vào Nghị quyết Trung ương 7. Đây là cách làm công khai, minh bạch, tránh được những khuất tất trong công tác cán bộ.

Với tính chất quan trọng của cuộc thi, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị, các thành viên Hội đồng thi tuyển cần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đánh giá và lựa chọn những cán bộ xứng đáng nắm vị trí lãnh đạo.

TANDTC tổ chức thi tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ

Thí sinh Bùi Thị Tố Uyên, Thẩm tra viên chính Vụ Giám đốc kiểm tra trình bày đề án trước Hội đồng.

Trong hai ngày 9 và 10-6, 12 ứng viên sẽ lần lượt trình bày tóm tắt những ý tưởng, đề xuất mới theo các đề tài dự tuyển của mình trước Hội đồng thi tuyển theo thứ tự đã rút thăm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất