Công tác cán bộ - khâu đột phá trong cải cách hành chính của Hà Giang
Xuân về trong ánh mắt, nụ cười trẻ thơ ở Hà Giang.
Nhằm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo, tiến tới xây dựng nền hành chính công tinh gọn, hiện đại, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Hà Giang đã chú trọng xây dựng và hoàn thiện từng các chương trình cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, công tác cán bộ yếu tố quyết định thành công cải cách hành chính ở Hà Giang.

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Bí thư Thành ủy Hà Giang cho biết: "Thành phố Hà Giang là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh nên Ban Thường vụ Thành ủy luôn chú trọng công tác tổ chức cán bộ và coi đó là nhân tố quyết định sự thành công của cải cách hành chính, việc đánh giá, phân loại, sắp xếp bố trí cán bộ đúng người, đúng việc để phát huy tối đa năng lực, sở trường của từng người là yếu tố quan trong trong quá trình cải cách thủ tục hành chính ở thành phố Hà Giang".

Đồng chí Bùi Văn Tuân, Giám đốc Sở Nội vụ chia sẻ: "Công tác tổ chức cán bộ chính là nền tảng vững chắc để thực hiện chương trình cải cách hành chính. Nơi nào, ngành nào, đơn vị nào làm tốt công tác tổ chức cán bộ thì đơn vị đó thành công trong thực hiện các nhiệm vụ và cải cách hành chính hiệu quả".

Yếu tố cán bộ chính là nhân tố quyết định trong cải cách hành chính đó là khẳng định của lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh khi trao đổi với chúng tôi. Theo đồng chí Hoàng Văn Hạ, Giám đốc Kho bạc nhà nước, để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, "vừa hồng, vừa chuyên" thì việc coi trọng công tác bố trí sắp xếp cán bộ có phẩm chất, đúng năng lực chuyên môn, ngành nghề đào tạo chính là yếu tố thành bại của mỗi cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Là đơn vị có mối quan hệ công tác với nhiều ngành, tổ chức, đơn vị nhà nước trong tỉnh, nhiều vị trí việc làm tương đối "nhạy cảm" dễ phát sinh tiêu cực, sách nhiễu. Kho bạc Nhà nước tỉnh luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện nhiêm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thực hiện việc rà soát, tổ chức sắp xếp bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ phẩm chất vào những vị trí theo từng chuyên môn được đào tạo. Qua việc bố trí cán bộ đúng người, đúng việc sẽ tạo điều kiện cho cán bộ phát huy được trí tuệ, năng lực, sở trường của mình nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã đẩy mạnh công tác tổ chức cán bộ, việc bố trí luân chuyển vị trí công tác, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tác phong lề lối thực hiện công vụ cho cán bộ, đảng viên toàn hệ thống được quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Với trên 200 cán bộ, công chức, viên chức toàn hệ thống. Ngành đã chủ trương phát triển và xây dựng dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Qua việc sắp xếp, bố trí cán bộ từ nhân viên đến các chức danh lãnh đạo chủ chốt được điều động, luân chuyển công khai, minh bạch đã góp phần nâng cao được hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Nhiều cán bộ khi được tổ chức xắp xếp bố trị việc làm đúng chuyên môn, nghiệp vụ đã phát huy được năng lực, sở trường của mình và đã có nhiều sáng kiến, áp dụng hiệu quả tại đơn vị.

Từ thực tiễn của Hà Giang, công tác tổ chức cán bộ chính là một yếu tố quan trọng trong hệ thống hành chính nhà nước và để thực hiện có hiệu quả việc cải cách hành chính, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có quyết tâm chính trị cao, bỏ qua lợi ích cục bộ, riêng tư để cùng hướng tới những mục tiêu chung của công cuộc cải cách. Thực hiện thành công các nhiệm vụ đó chắc chắn sẽ tạo chuyển biến rõ rệt cho chế độ công vụ, công chức. Từ đó, xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả vì nhân dân, phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng và bảo đảm sự thành công của công cuộc cải cách mà Ðảng và Nhà nước ta đang quyết tâm thực hiện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất