Triệu Phong (Quảng Trị) quan tâm công tác cán bộ trẻ

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ dạy: Bồi dưỡng cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết. Nhận thức sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và đáp ứng yêu cầu về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Huyện ủy Triệu Phong đã quan tâm đến công tác cán bộ, do đó chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở được nâng lên. Tỷ lệ cấp ủy, đội ngũ cán bộ quản lí ở các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện từng bước trẻ hóa. Trình độ chuyên môn hóa đạt 90,17%, tăng 46,97% so với năm 2001. Cán bộ chủ chốt xã, thị trấn và cán bộ trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội xã, thị trấn có trình độ trung cấp chuyên môn cao đẳng, đại học đạt 61,12 %, tăng 59,75% so với năm 2001. Lý luận chính trị trung cấp, cao cấp đạt  69,65%, tăng 40,65% so với năm 2001.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 26-4-2001 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVI “về tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ”, Huyện ủy đã quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trẻ: Đã sắp xếp, bố trí cho 399 lượt cán bộ đi đào tạo tập trung và tại chức. Bố trí cho 68 cán bộ tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị; 175 cán bộ, công chức tham gia trung cấp lý luận chính trị; mở tại huyện 1 lớp đại học nông nghiệp tại chức cho 76 học viên (trong đó có 50 cán bộ huyện và xã, thị trấn), 1 lớp trung cấp lý luận chính trị: 89 học viên và nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lí luận chính trị. Nhiều cấp ủy đảng đã mạnh dạn bổ sung và quy hoạch các chức danh chủ chốt như bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, trưởng, phó các phòng ban, ngành của huyện là cán bộ trẻ đang là thủ lĩnh của đoàn, hoặc là đoàn viên tiêu biểu đã cơ bản đủ chuẩn về chuyên môn và chịnh trị, để tham gia các chức danh chủ chốt; và kết quả cán bộ trẻ đã thể hiện được năng lực công tác của mình, khẳng định từng bước giá trị được đào tạo cơ bản nên trưởng thành rất nhanh.

Công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm theo hướng trẻ hóa, mỗi chức danh chủ chốt được quy hoạch nhiều đồng chí và một đồng chí được quy hoạch với nhiều chức danh, cơ quan khác nhau. Chính vì vậy, trong công tác luân chuyển cán bộ gặp nhiều thuận lợi vì đã quy hoạch đúng sở thích, sở trưởng, đúng nguyện vọng. Do đó, đã phát huy được sở trường của cán bộ, tạo hiệu ứng tích cực trong hệ thống chính trị, xã hội và quần chúng nhân dân.

Công tác luân chuyển cán bộ từng bước được thực hiện với 3 hướng chính, một là từ huyện về cơ sở để cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, vững vàng, toàn diện hơn trong giải quyết công việc, bổ sung các quy hoạch các chức danh chủ chốt của huyện. Hai là, điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí, từng bước thực hiện sắp xếp cán bộ quy hoạch cho phù hợp với tổ chức bộ máy lâu dài, phát huy đúng sở trường, năng lực của cán bộ, khắc phục tình trạng hẫng hụt, khép kín, già hóa cán bộ. Ba là, bổ sung luân chuyển cán bộ đã kinh qua thực tiễn ở cơ sở để bổ sung cho cán bộ lãnh đạo và các cơ quan của Huyện. Qua công tác luân chuyển cán bộ, cho thấy chất lượng cán bộ không ngừng được tăng lên, cán bộ trẻ có triển vọng để phấn đấu, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho huyện. Mặt khác tăng cường cán bộ cho các lĩnh vực kinh tế, xã hội quan trọng, những địa bàn xung yếu, tiến tới khắc phục được tình trang cục bộ, bè phái, họ tộc.

Tuy nhiên, công tác cán bộ huyện Triệu phong, đặc biệt là công tác trẻ hóa cán bộ vẫn còn một số hạn chế: Vẫn còn tình trạng hẫng hụt cán bộ, nhất là cán bộ quản lí, lãnh đạo, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, một số địa phương khó khăn trong sắp xếp nhân sự cấp ủy. Việc bố trí cho sinh viên ra trường làm việc trong các cơ quan đảng, nhà nước, công chức xã còn khó khăn. Vẫn còn tình trạng luân chuyển không đúng sở trường công tác, không phát huy được năng lực cán bộ.

Để khắc phục những hạn chế trên, đặc biệt là trong công tác trẻ hóa cán bộ nhằm tạo nguồn lâu dài, Huyện ủy Triệu Phong đã chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, tạo cơ chế thuận lợi để cán bộ trẻ được tham gia cấp ủy, tham gia quản lý vào các ngành, các lĩnh vực mũi nhọn của huyện. Cấp ủy chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ bằng việc tích cực phối hợp với trường Chính trị Lê Duẩn mở các lớp trung cấp lý luận chính trị; hằng năm huyện sắp xếp bố trí để các công chức trẻ trong diện quy hoạch tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị; tích cực khuyến khích cán bộ trẻ học thêm văn bằng 2 đại học và sau đại học.

Các cấp ủy trong huyện mạnh dạn bố trí, giao công việc để cán bộ trẻ được tiếp xúc, tham gia; khuyến khích cán bộ trẻ tham mưu, giúp lãnh đạo trong một số công việc, lĩnh vực quan trọng. Đồng thời, khuyến khích cán bộ, công chức nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình, tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng giải quyết hiệu quả công việc tối ưu.

Chú trọng công tác luân chuyển từ huyện đến cơ sở để cán bộ trẻ kinh qua thực tiễn. Trong quá trình điều động, luân chuyển luôn luôn theo dõi, nắm bắt tình hình, tư tưởng và dư luận xã hội để điều chỉnh, uốn nắn kịp thời.

Huyện tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị về" đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức lối sống trong cán bộ công chức, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức, xây dựng nguồn lực chất lượng cao về lâu dài; tích cực đẩy mạnh các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa, đời sống văn hóa cơ quan, công sở, gắn với đạo đức công chức và cải cách hành chính.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất