Đảng bộ huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở
              
Đ/c Nguyễn Duy Hưng (đứng), Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ trao đổi một số nội dung với
Đoàn công tác của Tạp chí Xây dựng Đảng.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn ở Yên Mỹ có 96 đồng chí, trong đó: nam 89 đồng chí (chiếm 92,7%); nữ 7 đồng chí (chiếm 7,3%). Về trình độ chuyên môn: đại học 32 đồng chí (đạt 33,3%); cao đẳng 1 đồng chí (đạt 1%); trung cấp 46 đồng chí (đạt 48%); chưa qua đào tạo 17 đồng chí (chiếm 17,7%). Về lý luận chính trị: trung cấp 90 đồng chí (đạt 93,75%); sơ cấp 6 đồng chí (đạt 6,25%).

Theo đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ, muốn làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước tiên phải làm tốt công tác quy hoạch cán bộ. Nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện việc quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh. Kết quả đã quy hoạch Ban Chấp hành 154 đồng chí (53 nữ); Ban Thường vụ 93 đồng chí (15 nữ); các chức danh lãnh đạo chủ chốt 207 đồng chí. Công tác quy hoạch đều bảo đảm mỗi người quy hoạch từ 2 đến 3 chức danh, mỗi chức danh quy hoạch từ 2 đến 3 người. Căn cứ vào kết quả quy hoạch, Huyện ủy và đảng ủy các xã, thị trấn chủ trương đưa cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn kế cận lâu dài.

5 năm qua, đảng ủy các xã, thị trấn đã cử 113 cán bộ đi đào tạo về chuyên môn, trong đó: trung cấp 25 đồng chí; cao đẳng 20 đồng chí; đại học 68 đồng chí. Về lý luận chính trị: trung cấp 163 đồng chí, sơ cấp 224 đồng chí. Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng của các ban, ngành, đoàn thể huyện, đảng ủy các xã, thị trấn đều bố trí, sắp xếp cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở do Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức. Từ năm 2010 đến 2014, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức được 116 lớp bồi dưỡng cán bộ khối đảng, đoàn thể cho gần 8.900 học viên.

Trước thềm đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Mỹ tiến hành rà soát danh sách các đồng chí được quy hoạch vào ban chấp hành và các chức danh công chức xã nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, các đồng chí không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nếu còn trẻ thì cử đi đào tạo, nếu còn một số năm công tác thì cho nghỉ giải quyết chế độ theo quy định hiện hành hoặc bố trí công tác vào các vị trí không cơ cấu cấp ủy. Kết quả, toàn huyện có 36 đồng chí được nghỉ chờ giải quyết chế độ, trong số này có 10 đồng chí thiếu bằng chuyên môn, 9 đồng chí không đủ tuổi tái cử vào cấp ủy, 17 đồng chí không đủ tuổi tái cử vào các chức danh.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ chỉ đạo triển khai Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy để đưa về làm công chức dự bị tại các xã, thị trấn. Đến nay, toàn huyện đã thu hút được 37 sinh viên. Các công chức dự bị được giao việc cụ thể, gắn với chuyên ngành đào tạo tại các trường đại học như địa chính, quản lý đất đai, tư pháp… Đa số các công chức dự bị này đã phát huy được năng lực, kiến thức, nhất là sức trẻ, lòng nhiệt tình, từng bước trưởng thành trong công việc, được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đánh giá cao. Trong kỳ đại hội đảng bộ cấp cơ sở vừa qua, đã có một đồng chí là công chức dự bị được đảng bộ tín nhiệm bầu vào ban chấp hành và giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn, Huyện ủy Yên Mỹ chú trọng thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh chủ chốt cấp xã và các chức danh dự nguồn. Chú trọng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới để nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, nhất là năng lực chỉ đạo điều hành, xử lý các tình huống phát sinh cho cán bộ chủ chốt ở các xã, thị trấn.

Hai là, tiếp tục thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hệ chính quy về công tác tại xã, thị trấn, tạo nguồn kế cận thay thế một số cán bộ sắp nghỉ hưu; chú trọng phân công nhiệm vụ cụ thể, đúng chuyên ngành được đào tạo.

Ba là, thực hiện thí điểm việc luân chuyển cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương và luân chuyển cán bộ cấp huyện về đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp xã, thị trấn. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh và hiệu quả công việc; gắn trách nhiệm với kết quả thực thi nhiệm vụ. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ.

Bốn là, tiếp tục rà soát, đánh giá trình độ đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, từ đó xác định nhu cầu đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể theo từng năm và cả nhiệm kỳ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh và đối tượng, trong đó quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất