Quốc hội phê chuẩn đồng chí Nguyễn Văn Nên giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, sáng 14-11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường về công tác nhân sự.

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Với tỷ lệ 85,94% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Nên giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Nên nỗ lực, cố gắng không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mà các đại biểu Quốc hội đã tin tưởng, phê chuẩn.

Tiếp sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc Tờ trình về việc tăng số Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội (trong đó có báo cáo Quốc hội về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật).

Quốc hội thảo luận tại Đoàn về việc tăng số phó chủ tịch Hội đồng dân tộc, phó chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội.

Thủy Anh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất