Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Huỳnh Đảm chúc mừng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân (bên trái).

Ngày 5-9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm thảo luận hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII và thông qua nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận đến hết năm 2013.

Dự hội nghị có các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo ý kiến của Bộ Chính trị: đồng ý để đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa VII thôi tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để nghỉ hưu theo chính sách của Đảng, Nhà nước; giới thiệu đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương, cử bổ sung vào Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

Hội nghị đã nghe tờ trình của Đoàn Chủ tịch gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo Điều lệ.

Với tình cảm chân thành sâu sắc, các đại biểu đã phát biểu, đánh giá cao phẩm chất, nỗ lực cống hiến của đồng chí Huỳnh Đảm trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch, đồng thời bày tỏ tin tưởng, mong muốn đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng đối ngoại nhân dân, đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận, luôn đi đầu trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là phát huy công tác giám sát và phản biện xã hội. Các đại biểu cũng khẳng định việc giới thiệu bổ sung nhân sự mới thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhằm tăng thêm vị thế chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Đoàn Chủ tịch, cử đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

Phát biểu cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt quá trình công tác, đồng chí Huỳnh Đảm bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tạo thêm cơ sở pháp lý để tăng cường vai trò mặt trận, tạo chuyển biến mới trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về đại đoàn kết toàn dân.

Với tinh thần trách nhiệm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tín nhiệm cử giữ chức vụ Chủ tịch. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trước vinh dự và trọng trách mới, nguyện đem hết sức mình đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, trước mắt làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2013, tiến tới Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, vì dân chủ, công bằng, văn minh trong xã hội. Chủ tịch mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ nhất trí đồng lòng của các ban ngành, các tầng lớp nhân dân, nhằm tích cực đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận.

Về các nội dung trọng tâm công tác mặt trận, Đoàn Chủ tịch chỉ rõ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; rà soát các nhiệm vụ về tôn giáo, dân tộc; tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Cùng với động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên và toàn dân thực hiện các mục tiêu ưu tiên năm 2013 là ổn định kinh tế vĩ mô, giảm mức lạm phát và duy trì tăng trưởng, mặt trận các cấp sẽ tiếp tục triển khai các nội dung giám sát và phản biện xã hội; tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

*  Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, sinh năm 1953, quê Trà Vinh, là giáo sư kinh tế, tiến sỹ điều khiển học, thạc sĩ quản lý cộng đồng; Cao cấp lý luận chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII.


Đồng chí là Phó Chủ tịch UBND TP. HCM trước khi trở thành Bộ trưởng GD&ĐT năm 2006. Tháng 8-2007, đồng chí được bổ nhiệm Phó thủ tướng (kiêm Bộ trưởng Giáo dục&ĐT cho tới năm 2010) và tiếp tục được phê chuẩn giữ chức vụ này tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII năm 2011.


Tháng 5-2013, tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được bầu vào Bộ Chính trị.

Nguồn: TTXVN/ TiềnPhong

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất