Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ sung Phó Thủ tướng

Sáng ngày 11-11, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét số Phó Thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII là 5. Trong đó có 1 Phó Thủ tướng trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Việc bổ sung thêm một Phó Thủ tướng (nâng tổng số Phó Thủ tướng từ 4 lên 5 người) được căn cứ vào các quy định tại Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức Chính phủ.


Trước đó, tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội về cơ cấu, tổ chức Chính phủ khóa XIII gồm 22 bộ và cơ quan ngang bộ. Về Phó Thủ tướng thì Thủ tướng đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng.


Thủ tướng đã phân công nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng như sau: Một Phó Thủ tướng giúp  Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp, chính sách phát triển nông thôn; một Phó Thủ tướng theo dõi chỉ đạo khối kinh tế ngành và phát triển sản xuất; một Phó Thủ tướng theo dõi chỉ đạo khối văn hóa xã hội, khoa học và giáo dục; một Phó Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối nội chính và trực tiếp làm Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Qua nhiệm kỳ khóa XII, việc có 5 Phó Thủ tướng, trong đó một Phó Thủ tướng trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là cần thiết cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để có thêm thời gian chuẩn bị thì Thủ tướng chỉ đề nghị Quốc hội (tại Kỳ họp thứ 1- 2011) xem xét, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Khi có đủ điều kiện, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội xem xét bổ nhiệm thêm chức danh Phó Thủ tướng làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao”.


“Nay xét thấy đã có đủ điều kiện, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ sung thêm một Phó Thủ tướng, để phân công trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thủ tướng Chính phủ xin trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn”.


Thẩm tra Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đồng tình với Tờ trình và cho rằng việc bổ sung một Phó Thủ tướng phụ trách ngoại giao là cần thiết.


Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân. Tại Kỳ họp thứ 1 ngày 2-8-2011, Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng.


Tại Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


Ngày 11-10-2013, Bộ Chính trị đã có công văn đề nghị Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6 về việc đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, được thôi nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.


Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Sau Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và Tờ trình về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trần Thủy

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất