Quyết định luân chuyển, điều động cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long

Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho các đồng chí được luân chuyển, điều động.
Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho các đồng chí được luân chuyển, điều động.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển đồng chí Trương Thành Dãnh (sinh năm 1968), Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến công tác tại Huyện ủy Bình Tân, chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Điều động đồng chí Đặng Văn Chính (sinh năm 1968), Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Tân, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Luân chuyển đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang (sinh năm 1979), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đến công tác tại Huyện ủy Mang Thít, chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1964), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc sở.

Điều động đồng chí Trần Văn Út (sinh năm 1964), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, đến công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh giới thiệu bầu vào BCH, BTV, giữ chức Chủ tịch chuyên trách nhiệm kỳ 2015- 2020.

Điều động đồng chí Trần Công Hiếu (sinh năm 1963), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đến công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban, thời hạn bổ nhiệm 5 năm; điều động đồng chí Trần Văn Hên (sinh năm 1964),Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến công tác tại Sở Nội vụ, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc sở.

Điều động đồng chí Võ Thanh Danh (sinh năm 1979), Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Long Hồ, đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất