Về thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý ở Quảng Nam

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới theo Kết luận của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 và thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhằm đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ, tạo điều kiện cho những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt, cán bộ trẻ có cơ hội, điều kiện phát triển tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Trong năm 2013, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) đã tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng đối với các trường Tiểu học Trần Quý Cáp (Tam Ngọc) và Lê Văn Tám (An Sơn), có 6 cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các trường trên địa bàn thành phố đăng ký dự tuyển cho 2 chức danh (theo quy định, mỗi vị trí chức danh thi tuyển phải có ít nhất 2 ứng viên). Trong số này có 5 người đang đảm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố là Nguyễn Hiền, Trần Quốc Toản, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Trỗi và Lê Văn Tám. Các thí sinh dự thi đều đáp ứng tốt yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển mà UBND TP. Tam Kỳ đề ra như có trình độ đại học, khả năng tin học, ngoại ngữ, đạt chuẩn hiệu trưởng. Người trúng tuyển được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng với thời hạn 5 năm, sau 5 năm, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ phát triển của trường học, được cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm lại. Qua 2 kỳ thi (do TP.Tam Kỳ tổ chức) và 1 kỳ khảo sát (UBND thành phố giao Phòng GDĐT thực hiện), đã có 6 người trúng tuyển, trong đó 2 hiệu trưởng trường mầm non, 4 phó hiệu trưởng trường tiểu học và 2 hiệu trưởng trường tiểu học.

Trong các ngày từ 12-3 đến 15-3-2014 và từ ngày 18-3 đến 19-3-2014, Quảng Nam đã tổ chức 2 hội đồng thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam và Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam. Theo đó, trình tự tổ chức kỳ thi tuyển, như sau:

Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển và các Ban Đề thi viết, Ban Đề thi kiểm tra ngoại ngữ, Ban coi thi, Ban chấm thi Đề án và bài thi viết kiến thức chung, Tổ giúp việc; thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương và nhu cầu tuyển dụng, tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên dự thi; tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ dự tuyển và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về nhân sự dự tuyển trước khi tổ chức thi tuyển.

Đối với chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam thi 3 nội dung: thi viết 1 bài kiến thức chung, thi thuyết trình bảo vệ đề án và kiểm tra trình độ ngoại ngữ; có 2 thí sinh dự tuyển.

Đối với chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam thi 2 nội dung: thi viết 1 bài kiến thức chung, thi thuyết trình bảo vệ đề án; có 2 thí sinh dự tuyển.

Đối với chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam thi 2 nội dung: thi viết 1 bài kiến thức chung, thi thuyết trình bảo vệ đề án; có 4 thí sinh dự tuyển.

Nhìn chung, kỳ thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, Hiệu trưởng và 1 Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam được chuẩn bị chu đáo, tổ chức theo đúng trình tự, kế hoạch và đạt kết quả tốt; các ban giúp việc Hội đồng thi tuyển đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; công tác tuyên truyền trước và trong thời gian tổ chức thi tuyển được thực hiện tốt giúp kỳ thi tuyển diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, quy chế, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và tạo được sự đồng thuận cao.

Các ứng viên tham dự kỳ thi nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo đề án và các nội dung thi. Sau kết quả thi tuyển, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định bổ nhiệm và tổ chức lễ trao quyết định công khai, trang trọng.

Qua việc tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý ở Quảng Nam đã tạo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong công tác bổ nhiệm cán bộ. Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội tham gia thi tuyển và trúng tuyển để làm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thông qua thi tuyển góp phần đánh giá đúng năng lực của cán bộ qua việc xây dựng Đề án; khả năng thuyết trình, trình bày những ý tưởng mới; thể hiện kiến thức tổng hợp về quản lý nhà nước; trình độ, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ..., phần nào khắc phục được sự khép kín, tuần tự trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất