Quyết định luân chuyển, điều động cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long

Chiều 7-9-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố các quyết định luân chuyển, điều động cán bộ.

Triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, chiều ngày 30-8-2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là một nghị quyết hết sức quan trọng nhằm giải quyết vấn đề vừa cơ bản vừa bức thiết, là một trong những nhiệm vụ chính yếu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Kim Sơn

Cán bộ là gốc, là nhân tốt quyết định sự thành bại của công việc. Bởi vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý đủ “tâm” và “tầm” trong thực thi công việc luôn là nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy các cấp ở Huyện ủy Kim Sơn (Ninh Bình). Thực hiện quy định của của Trung ương, tỉnh, trong những năm qua, Huyện ủy Kim Sơn đã có nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ, năng lực, có phẩm chất, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Ngày 17-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2018.

Chuyển biến trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Đảng bộ TP. Hà Nội

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy sau khi mở rộng địa giới hành chính (8-2008), việc chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ được Đảng bộ Hà Nội quan tâm chỉ đạo thực hiện. Với quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy các cấp, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ TP. Hà Nội có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng cao, nổi bật là công tác đào tạo cán bộ nguồn và đào tạo cán bộ cấp cơ sở.

Trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ nhiệm kỳ 2018 - 2021

Ngày 09-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước trao quyết định của bổ nhiệm 16 Đại sứ được chỉ định tại 16 địa bàn thường trú và 29 địa bàn kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 2018 - 2021.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất