Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ TP. Đà Nẵng còn thấp

Sau khi có kết quả phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019, ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy có kế hoạch phân công ủy viên ban thường vụ theo dõi, giúp đỡ cán bộ nữ được giới thiệu quy hoạch nhằm bảo đảm mục tiêu phấn đấu đến Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các cấp ủy đảng đạt 15% - 25% theo mục tiêu "Đề án Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020".

Thanh Hóa chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

Đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở.

Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương

Thành ủy Hà Nội  là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng Chương trình hành động thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; gương mẫu thực hiện 8 nội dung cơ bản trong Quy định, được thể hiện ở các nội dung: (1) Trước hết phải nghiêm khắc đối với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức; (2) Kiểm soát bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; (3) Kiểm soát đối với gia đình và người thân.

Thừa Thiên Huế tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Vừa qua, Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo kỳ thi.

Bảo đảm chất lượng quy hoạch cán bộ ở địa phương

Quy hoạch cán bộ là một trong những khâu quan trọng của công tác cán bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 rút kinh nghiệm từ những yếu kém, vướng mắc, khuyết điểm nảy sinh trong thực tiễn, các cấp ủy, tổ chức đảng ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã triển khai công tác này bài bản hơn, cơ bản bảo đảm đúng quy trình, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ một cách chủ động, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Yên Bái: Trẻ hóa cán bộ cấp xã

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (Nghị quyết 22) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Yên Bái đã tạo bước chuyển biến rõ nét, đặc biệt là việc triển khai thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở.

Trao Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 20-1, tại TP.Tam Kỳ, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bi thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Quảng Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất