Sửa đổi quy định về thẩm định, phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2021/NĐ-CP ngày 17-12-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25-1-2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao

Chiều 16-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đối với bốn Thẩm phán cao cấp, sau khi đã được Quốc hội phê chuẩn.

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nước

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước rất cần đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Bởi vậy, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đức tài, đủ đức để đảm đương nhiệm vụ là công việc hàng đầu được Đảng ta coi trọng.

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho Lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam trong tình hình mới

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam (LLGGHBVN) nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một vấn đề quan trọng, cấp thiết hiện nay.

Công tác cán bộ nữ ở Lạng Sơn - Kết quả và kinh nghiệm

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn hiện có 745 tổ chức cơ sở đảng với trên 64.800 đảng viên, trong đó đảng viên nữ chiếm 41,95%. Trong tổng số 27.568 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, có 18.413 cán bộ nữ (chiếm 66,8%). Những năm qua, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn quán triệt và thực hiện về công tác cán bộ nữ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Xây dựng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ dân vận hiện nay

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để thực hành dân vận phải xây dựng được đội ngũ cán bộ dân vận “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ thật thà nhúng tay vào việc” (1).

Huyện Hòa Bình, Bạc Liêu: Chuyển biến trong công tác cán bộ nữ

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10-4-2018 của BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu. Thời gian qua, huyện Hòa Bình đã có sự quan tâm nhiều hơn đến công tác cán bộ nữ, nhất là trong công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí các vị trí phù hợp để nhiều cán bộ nữ có điều kiện phấn đấu, trưởng thành và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Nội vụ thông báo thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2068/KH-BNV về thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Chính sách đối với cán bộ không tái cử cấp ủy các cấp của TP. Hồ Chí Minh

Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, TP. Hồ Chí Minh đã xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với 81 cán bộ không đủ điều kiện tái cử cấp ủy các cấp, trong đó 52 đồng chí được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi; 20 đồng chí nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu; 9 đồng chí được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất