Đảng bộ Saigon Co.op tổ chức sinh hoạt Đảng trực tuyến

Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt ngày 30-9-2020.

Theo đó, Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc chuyển phương thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường kỳ từ tập trung trực tiếp sang trực tuyến (chủ yếu qua phần mềm Zoom), để vừa tuân thủ nghiêm yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm đúng các quy trình, quy định về sinh hoạt trong Đảng. Riêng các kỳ họp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams do đơn vị mua bản quyền riêng, để bảo đảm tính bảo mật nội bộ cần thiết.

Để bảo đảm chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy đề nghị cấp ủy các cơ sở cung cấp các nội dung, tài liệu phải gửi đến toàn thể đảng viên trước kỳ sinh hoạt ít nhất 3 ngày; đồng thời, trong quá trình diễn ra cuộc họp, thư ký phải theo dõi để ghi nhận vào biên bản đầy đủ những ý kiến phát biểu của từng đảng viên; nếu cần ban hành nghị quyết, phải lấy ý kiến thống nhất đối với từng thành viên, trường hợp bắt buộc việc biểu quyết bằng phiếu thì tiến hành bổ sung ngay sau cuộc họp và thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định của Đảng. Riêng Lễ kết nạp đảng viên mới tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Ngoài số ít các các đồng chí tham dự trực tiếp phải tuân thủ nghiêm quy định 5K về phòng, chống dịch, còn lại các đảng viên của chi bộ tham dự trực tuyến thông qua tài khoản trên phần mềm Zoom do Saigon Co.op mua bản quyền riêng.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Đảng bộ Saigon Co.op có 75 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 1.160 đảng viên. Với hơn 840 điểm bán hàng, trong thời gian gần đây, hầu hết cán bộ, đảng viên, người lao động Saigon Co.op phải làm việc theo lịch giãn cách để phòng, chống dịch bệnh.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất