Đảng bộ TP. Bắc Ninh nỗ lực đưa nghị quyết Đại hội Đảng ̣bộ vào cuộc sống
Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh, nhiệm kỳ qua (2006-2010), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, TP. Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội đề ra. Phát triển kinh tế của thành phố đạt mức tăng trưởng 16,5%, thu ngân sách vượt chỉ tiêu trên 5,7%. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện tốt, nhiều dự án lớn triển khai trên địa bàn đúng kế hoạch, bảo đảm quyền lợi cho các hộ có đất thu hồi. Việc huy động các nguồn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng được thực hiện công khai, dân chủ, hệ thống trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, đạt chuẩn quốc gia. Trên 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Số hộ nghèo giảm từ 5,4%  năm 2006 xuống còn 2,9% năm 2010 (theo chuẩn nghèo 2005). GDP bình quân đầu người đạt 2.237 USD. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo thành phố đổi thay từng ngày. Đảng bộ thành phố nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Sang nhiệm kỳ mới (2011-2016), ngay sau Đại hội, Đảng bộ TP. Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều công việc nhằm đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Khẩn trương kiện toàn công tác tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách, theo dõi, chịu trách nhiệm từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai ngay việc học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội XI của Đảng. Đồng thời mở rộng tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết đại hội đảng đến quần chúng nhân dân bằng các phương tiện truyền thông đại chúng. Thông qua đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, biện pháp, quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung xây dựng chương trình công tác toàn khóa, trong đó  tất cả các chỉ tiêu được phân kỳ, cụ thể hóa theo từng quý, năm và cả nhiệm kỳ.
Trên cơ sở khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ qua, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu giai đoạn mới, Đảng bộ thành phố xây dựng chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm: Phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng hoạt động MTTQ và các đoàn thể nhân dân; nâng cao chất lượng đô thị, quản lý đô thị. Trong đó chương trình phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đô thị, quản lý đô thị được coi là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung ưu tiên chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Bảo đảm thu ngân sách, từng bước xóa hộ nghèo, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời  làm tốt công tác quản lý xây dựng theo luật, quy hoạch mở rộng tuyến phố văn minh thương mại, xây dựng các thiết chế văn hóa, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Với truyền thống văn hiến và cách mạng, năng động, sáng tạo, đoàn kết, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân của TP. Bắc Ninh sẽ tập trung trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, chung sức, chung lòng thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, đưa thế và lực của Tp. Bắc Ninh lên tầm cao mới, xứng đáng là đô thị loại II giàu mạnh, văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất