Huyện Con Cuông sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXV
Vườn cam ở Bản Pha (xã Yên Khê, Con Cuông) cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/ năm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông khóa XXV, nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện xây dựng nhiều đề án phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm và các chương trình hành động để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Bên cạnh các đề án phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, tăng cường công tác vận động nhân dân, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng truyền thống đoàn kết và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc. Sau một năm thực hiện, nhiều đề án đi vào thực hiện đã cho kết quả đáng khích lệ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 tăng 16,6% so với năm 2009. Thu nhập bình quân đầu người đạt 13,6 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và có tiến bộ rõ rệt. Nông nghiệp tăng trưởng 12,2% so với năm trước. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2010 đạt 28.000 tấn. Tổng đàn trâu, bò có trên 37.782 con, tăng 629 con so với năm 2009. Rừng được chăm sóc, quản lý, bảo vệ chặt chẽ. Việc khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản, đặc sản trái phép đã được ngăn chặn và đẩy lùi. Đã trồng mới 2.513 ha rừng, độ che phủ rừng đạt 75,8%. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ tăng trưởng đạt 21,4%. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Huyện đã phát huy thế mạnh trong việc khai thác vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gỗ, đồ sắt, các dịch vụ sửa chữa. Hoạt động dịch vụ vận tải, du lịch, thương mại, dịch vụ ăn uống… có nhiều khởi sắc, vừa tạo việc làm tại chỗ, tạo nguồn thu. Thu ngân sách hoàn thành 238% dự toán tỉnh giao, các nhu cầu chi tiêu cơ bản được đáp ứng kịp thời; tăng cường kiểm soát chi qua kho bạc, đảm bảo tiết kiệm, đúng chế độ, đúng luật ngân sách. Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường và đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2010, huyện đã công nhận 6 đơn vị văn hóa, nâng tổng làng, bản, đơn vị văn hóa toàn huyện lên 65 đơn vị; công nhận 9.294 hộ gia đình văn hoá, chiếm 64,6% trên tổng số hộ toàn huyện. Giáo dục được quan tâm, tỷ lệ học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, học sinh đậu vào các trường cao đẳng, đại học tăng cao hơn năm trước. Năm 2010, có thêm 4 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 19 trường. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, chăm sóc trẻ em được quan tâm đầy đủ, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 30%; 8/13 xã có bác sỹ, hai đơn vị là thị trấn và xã Bồng Khê được tăng cường các y sỹ giỏi xuống các trạm để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, Con Cuông luôn giữ vững sự ổn định chính trị. Năm 2010, hoàn thành các chương trình huấn luyện dân quân, diễn tập tác chiến, chăm lo xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, công tác an ninh biên giới được đảm bảo, tuyến biên giới 55,3km luôn được bảo vệ vững chắc…

Công tác xây dựng đảng, nhất là công tác tư tưởng được quan tâm. Các cấp, các ngành trong huyện đã tích cực tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức, đưa giống mới, tận dụng đất bằng, chuyển dịch mùa vụ, quay vòng đất, xây dựng cánh đồng có giá trị cao 50-100 triệu đồng/ha/năm. Từng bước khắc phục tư tưởng dựa dẫm, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là huy động nội lực trong dân, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, thi đua làm giàu chính đáng. Huyện ủy thường xuyên tổ chức các đoàn xuống cơ sở kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp ủy, chính quyền cơ sở xã, thị trấn, kịp thời uốn nắn, sửa chữa các sai sót lệch lạc, định hướng đúng cho cơ sở hoạt động.

Đổi mới cách học tập nghị quyết của Đảng bằng việc biên tập tài liệu, đề cương, phân công giảng viên, duyệt chương trình hành động, bố trí thời gian triển khai sớm và đảm bảo thời gian, chất lượng, để mọi đảng viên nắm chắc nghị quyết, từ đó có chương trình hành động đúng, hiệu quả. Công tác phân loại đảng viên làm đúng tinh thần của hướng dẫn, không chạy theo thành tích, năm 2010, có 31/40 cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh chiếm 77,5%. Công tác phát triển đảng viên mới được chăm lo, huyện đề ra chỉ tiêu chỉ kết nạp những quần chúng ưu tú, nhưng phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT, với các xã ở vùng sâu, biên giới phải tốt nghiệp THCS. Tăng cường kết nạp đảng viên là những đoàn viên trẻ có văn hoá, năng lực để bổ sung nguồn cán bộ cho Đảng…

Để có được những kết quả đó, ngay từ đầu khóa, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông đã tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo các phòng, ban chịu trách nhiệm theo dõi từng cơ sở, từng khâu, từng mũi. Thường xuyên báo cáo cấp ủy và chịu trách nhiệm trước đảng bộ về phong trào và nhiệm vụ được giao. Chính từ đây đã tạo cho cán bộ sự suy nghĩ độc lập, chủ động phát huy năng lực sở trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Đồng thời giúp cấp ủy đánh giá đúng năng lực cán bộ để có biện pháp bồi dưỡng, thay thế.

Sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, tuy còn một số mặt hạn chế như tăng trưởng kinh tế chưa cao, công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện ở một số cơ sở chưa mạnh, nhưng đảng bộ và nhân dân Con Cuông quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra. Với truyền thống đoàn kết, lại được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, sự quan tâm lãnh đạo bằng các chương trình, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy Nghệ An, Đảng bộ và nhân dân Con Cuông sẽ phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, xây dựng Con Cuông trở thành trung tâm kinh tế -văn hóa của vùng Tây Nam xứ Nghệ.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất