Hành trình 5 năm lãnh đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh và xây dựng Đảng
Hình minh họa

Hình minh họa

Tháng 6-2018, Vietcombank Lâm Đồng được thăng hạng chi nhánh từ hạng 2 lên hạng 1, do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng với đạt và vượt nhiều tiêu chí như: quy mô về huy động vốn, dư nợ, dịch vụ, mạng lưới tổ chức, độ phức tạp trong quản lý, chất lượng hoạt động, sự hài lòng của khách hàng... Việc thăng hạng Chi nhánh đưa Vietcombank Lâm Đồng vươn lên tầm cao mới, cùng với đó các quyền lợi vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, nhân viên được nâng lên, đồng thời cũng đặt ra các trách nhiệm nặng nề hơn đối với tập thể lãnh đạo đơn vị.

Với bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, Bí thư chi bộ kiêm Giám đốc Vietcombank Lâm Đồng nhận thấy rằng việc thăng hạng chi nhánh là một nhiệm vụ khó khăn đã vượt qua, nhưng để duy trì và giữ vững sẽ còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải nâng cấp chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện hoạt động của doanh nghiệp gắn với xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong tình hình mới.

Với quyết tâm cao đó, tháng 6-2018, Chi bộ cơ sở Vietcombank Lâm Đồng được nâng cấp thành đảng bộ cơ sở nhằm khẳng định sự lớn mạnh không chỉ trong kinh doanh, mà còn phát triển sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, là động lực khuyến khích và lan tỏa tinh thần phấn đấu của cán bộ, nhân viên ngân hàng.

Công tác xây dựng Đảng của đơn vị đã từng bước được đổi mới về phương thức, phù hợp với hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động. Ban Chấp hành Đảng bộ luôn là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Đặc biệt, những năm gần đây, mỗi phòng ban đã tách bạch và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ. Mỗi phòng Vietcombank Lâm Đồng đều phải có hạt nhân chính trị là các đảng viên, hạt nhân trong cấp ủy chi bộ trực thuộc cũng là đảng viên, lãnh đạo phòng.

Công tác phát triển đảng viên đặc biệt được chú trọng, triển khai quyết liệt và có nhiều nỗ lực cùng với cách làm phù hợp với tình hình của đơn vị. Vietcombank Lâm Đồng đã quán triệt định hướng ưu tiên phát triển đảng viên đối với những cán bộ có chức danh, cán bộ quy hoạch, cán bộ có trình độ đại học, cán bộ có chiều hướng phát triển tốt.

Đến nay, toàn bộ cán bộ có chức danh lãnh đạo của Vietcombank Lâm Đồng đều là đảng viên và những cán bộ khi quy hoạch, bổ nhiệm phải là đảng viên hoặc là đối tượng cảm tình Đảng. Phát huy thuận lợi là có đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, tuổi đời còn trẻ, bình quân 31,7 tuổi, Đảng bộ Vietcombank Lâm Đồng thường xuyên tạo nguồn phát triển đảng viên dựa vào lực lượng thanh niên và đoàn viên công đoàn tiêu biểu.

Hiện nay, Đảng bộ Vietcombank Lâm Đồng đã có 60 đảng viên, 16 đối tượng cảm tình Đảng có triển vọng phát triển đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đảng ủy yêu cầu Chi bộ phải phân công các đảng viên theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú đã học qua lớp cảm tình Đảng phấn đấu vào Đảng; định kỳ 6 tháng, 1 năm, Chi bộ đều yêu cầu các đảng viên theo dõi, giúp đỡ có báo cáo về tình hình phấn đấu của các cảm tình Đảng nhằm có kế hoạch phát triển đảng viên.

Đảng ủy Vietcombank cũng đặc biệt chủ động và tích cực trong công tác thẩm tra, xác minh lý lịch các cảm tình Đảng theo đúng quy định, đặc biệt thông qua các chi nhánh của Vietcombank ở các địa phương, đơn vị, phối hợp nhờ các đơn vị thẩm tra, xác minh lý lịch của các đối tượng cảm tình Đảng có quê quán tại địa phương đó.

Đảng ủy Vietcombank Lâm Đồng còn làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động; kịp thời có biện pháp ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đơn vị. Chính vì vậy, nhìn chung, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị luôn ổn định, đoàn kết, không có vấn đề phát sinh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của lãnh đạo đơn vị.

 Bên cạnh việc lãnh đạo công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy Vietcombank đã chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy Vietcombank đã triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên; lãnh đạo, phát động các phong trào thi đua, gắn các phong trào thi đua, lao động giỏi với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Mở rộng giám sát theo chuyên đề, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nội dung công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh doanh, Đảng ủy Vietcombank Lâm Đồng xác định, Ngân hành sẽ đổi mới theo phương châm hành động “Chuyển đổi, hiệu quả, bền vững” với trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu hoạt động và tăng trưởng bền vững hiệu quả cao, nâng cao năng suất lao động. Kết quả kinh doanh của Vietcombank Lâm Đồng cũng thể hiện sự tăng trưởng bền vững qua từng năm. Có thể nói, Vietcombank Lâm Đồng đã thành công trên mọi phương diện, kết quả kinh doanh vừa tăng trưởng vừa an toàn và hiệu quả, nâng cao uy tín và thương hiệu của Vietcombank tại Lâm Đồng, là động lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong chi nhánh.

Ngoài việc tập trung cho công tác kinh doanh, Đảng bộ Vietcombank Lâm Đồng cũng rất quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội, nhằm chia sẻ tấm lòng của cán bộ - người lao động Vietcombank với những hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng chính sách, cụ thể: năm 2020, Vietcombank Lâm Đồng đã hỗ trợ công tác an sinh xã hội là 622 triệu đồng; năm 2021, Vietcombank Lâm Đồng đã thực hiện tài trợ 3 tỷ đồng, trong đó, tài trợ 1 tỷ đồng trao tặng 2.000 phần quà tết cho hộ nghèo tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021 và tài trợ 1 tỷ đồng xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa ở các địa bàn như: huyện Đức Trọng (5 căn), huyện Lâm Hà (10 căn), huyện Đơn Dương (5 căn); năm 2022 hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện 2 tỷ đồng...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng ủy Vietcombank và lãnh đạo đơn vị nhận thức và xác định đối với ngành Ngân hàng, việc tái cơ cấu tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi bản thân mỗi ngân hàng phải vươn lên để tồn tại và phát triển; đồng thời xác định rõ phương hướng: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; phát huy tối đa nguồn lực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; tập trung phát triển theo mục tiêu chiến lược của trụ sở chính: đứng đầu về ngân hàng số, về ngân hàng bán lẻ, về dịch vụ phi tín dụng, về sự trải nghiệm của khách hàng và về nguồn nhân lực. Chú trọng lãnh đạo chấp hành nghiêm túc và tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và quy định của Ngành về tiền tệ, tín dụng và hoạt động Ngân hàng. Vận dụng và cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Vietcombank thành chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của Chi nhánh. 

Thực hiện các biện pháp tăng trưởng dư nợ có hiệu quả gắn với kiểm soát chất lượng tín dụng, quản trị rủi ro; đa dạng hóa danh mục cho vay, ưu tiên cho vay những ngành là thế mạnh của địa phương, cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, chủ động tiếp cận khách hàng để bán tổng thể gói sản phẩm dịch vụ. Cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tiếp thị, bán chéo sản phẩm, chủ động tiếp cận khách hàng để giới thiệu, hướng dẫn về sản phẩm dịch vụ; tích cực triển khai các sản phẩm mới nhằm khơi tăng nguồn thu dịch vụ ngoài tín dụng, cải thiện cơ cấu thu nhập theo hướng an toàn, hiệu quả. Duy trì tốt các hoat động thi đua, khen thưởng và thường xuyên phát động các đợt thi đua ngắn ngày nhằm động viên cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất