Xây dựng Chi bộ Vietcombank Chi nhánh Sóc Trăng trong sạch, vững mạnh

Hằng năm căn cứ nhiệm vụ của Đảng ủy Vietcombank, của đơn vị, chi bộ xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế đơn vị trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 06-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi ủy chi bộ lập kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phân công đảng viên chuẩn bị chu đáo nội dung trình bày, rút ra bài học cho bản thân, những bài học kinh nghiệm trong công tác đảng cũng như công tác chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chi ủy xem đây là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm; thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên phát huy vai trò của người đứng đầu.

Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau cho cán bộ, đảng viên. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trước hết bắt nguồn từ sự hiểu biết và giác ngộ chính trị của mỗi đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ trở thành tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng vì khách hàng, vì sự nghiệp cách mạng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy luôn nắm chắc tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công. Kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu và giúp đỡ giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên. Chi bộ luôn tôn trọng quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận thẳng thắn các vấn đề về đường lối, chính sách của Đảng; quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức của đảng viên ở mọi cấp; quyền được thông tin, được bảo lưu ý kiến của mình như Điều lệ Đảng đã quy định. 

Mục tiêu chính của việc xây dựng Đảng trong sạch tại Vietcombank Chi nhánh Sóc Trăng là tạo nên một tổ chức chất lượng, nơi mọi thành viên đều tuân thủ đạo đức, thể hiện lòng trung thành và trách nhiệm với công việc và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của ngân hàng cũng như đất nước. Để đạt được mục tiêu này tất cả các hoạt động của chi nhánh đều phải tuân thủ đạo đức và luật pháp, thông tin về hoạt động ngân hàng phải được công bố đầy đủ và minh bạch. Chi ủy cần phải là tấm gương về đạo đức, minh bạch và tinh thần trách nhiệm. Thực hiện các hoạt động mẫu mực, tuân thủ luật pháp và chấp hành các quy định Đảng.

Chi bộ luôn tạo môi trường làm việc thoải mái, khuyến khích sự hợp tác và giao tiếp tốt giữa các thành viên. Tích hợp yếu tố đạo đức vào tiêu chí đánh giá hiệu suất của nhân viên và lãnh đạo. Thúc đẩy việc thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong công việc. Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kinh doanh và quản lý đều tuân thủ đạo đức và luật pháp. Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý rủi ro đạo đức để ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Lãnh đạo tạo cơ hội cho các thành viên tham gia vào các khóa đào tạo, chương trình phát triển cá nhân để nâng cao năng lực và tư duy. Vietcombank chú trọng vào tuyển chọn và đào tạo những cán bộ có phẩm chất đạo đức cao, kiến thức chuyên môn vững vàng, khả năng lãnh đạo xuất sắc. Điều này giúp đảm bảo sự lãnh đạo chất lượng và sự phát triển bền vững của ngân hàng. Đồng thời chi bộ cũng khuyến khích sự sáng tạo và đóng góp ý kiến để đưa ra các giải pháp mới cho sự phát triển bền vững. Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo sự thực hiện chính xác và minh bạch của các hoạt động chi bộ.

Chi bộ Vietcombank Sóc Trăng nơi tạo nên tinh thần đoàn kết, sự gắn kết giữa các thành viên và hình thành văn hóa tổ chức - được coi là trụ cột của mọi hoạt động tại ngân hàng. Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh không chỉ là việc duy trì uy tín của tổ chức mà còn là bước đệm quan trọng cho phát triển bền vững. Sự kết hợp giữa xây dựng đạo đức, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội tạo nên một môi trường làm việc chất lượng, tạo động lực cho sự phát triển và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Việc đầu tư vào xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh không chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn mà còn định hình tương lai bền vững cho ngân hàng và xã hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất