Tây Ninh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025
Lãnh đạo Huyện uỷ Dương Minh Châu (Tây Ninh) trao vốn hỗ trợ các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn với mức 30 triệu đồng/người.

Lãnh đạo Huyện uỷ Dương Minh Châu (Tây Ninh) trao vốn hỗ trợ các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn với mức 30 triệu đồng/người.

Thực hiện giải pháp trong Đề án số 03-ĐA/TU ngày 19-9-2021 của BCH Đảng bộ “về kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên và xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025”, ngày 18-7-2022, BTV Tỉnh uỷ Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU về việc hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Theo đó, BTV Tỉnh uỷ yêu cầu BTV cấp uỷ huyện và tương đương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ phổ biến, quán triệt việc hỗ trợ lãi suất cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trong các kỳ sinh hoạt chi bộ nhằm mục đích tuyên truyền chính sách tương trợ, giúp đỡ những đảng viên trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn hoặc đã được vay vốn thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh cho vay để phục vụ sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm… sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn theo Kế hoạch số 90-KH/TU của BTV Tỉnh ủy.

Đối tượng được hỗ trợ lãi suất: Đảng viên là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân đội, công an xuất ngũ về địa phương; hoặc là thành viên của hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 27-1-2021 của Chính phủ, đã được xét vay vốn thuộc một trong các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH tỉnh cho vay như cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Người vay vốn được hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có tên trong danh sách đảng viên được hỗ trợ lãi suất vay vốn tại NHCSXH tỉnh do BTV cấp uỷ huyện và tương đương xác nhận. Được NHCSXH nơi cho vay giải ngân trong thời gian có hiệu lực hỗ trợ lãi suất từ ngày 18-7-2022 đến hết 31-12-2025 đối với một trong các chương trình tín dụng: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Người vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích. Dư nợ đang trong thời gian trong hạn, kể cả thời gian gia hạn nợ.

Thời gian hiệu lực hỗ trợ lãi suất từ ngày 18-7-2022 đến hết 31-12-2025. Thời gian tính hỗ trợ lãi suất đối với từng khoản vay được xác định: Từ ngày khoản vay được giải ngân trong thời gian hiệu lực hỗ trợ lãi suất đến hết ngày 31-12-2025 hoặc đến khi khoản vay được trả hết nợ gốc nhưng không quá thời điểm 31-12-2025.

Quy trình thực hiện

Bước 1: Các cấp uỷ cơ sở tiến hành khảo sát tình hình đảng viên trên địa bàn để nắm chính xác danh sách đảng viên có hoàn cảnh khó khăn là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân đội, công an xuất ngũ về địa phương; hoặc là thành viên của hộ gia đình thuộc chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình theo quy định hiện hành của pháp luật có nhu cầu vay vốn hoặc đã vay vốn nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm… thuộc một trong các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH tỉnh cho vay như: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Bước 2: Đảng viên đúng đối tượng được hỗ trợ làm đơn báo cáo chi bộ về việc đã được vay vốn thuộc một trong các chương trình tín dụng: cho vay hộ nghèo; cho vay hộ cận nghèo; cho vay hộ mới thoát nghèo; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tây Ninh, các phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị xã và đề nghị xác nhận để được hỗ trợ lãi suất vay vốn theo quy định.

Bước 3: Hằng tháng, chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) tổng hợp danh sách, họp xem xét, đối chiếu với danh sách được xét, công nhận hộ gia đình thuộc chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình theo quy định hiện hành của pháp luật hoặc là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân đội, công an xuất ngũ về địa phương; nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý hỗ trợ lãi suất vay vốn cho đảng viên đúng đối tượng thì ban hành văn bản đề nghị xác nhận danh sách đảng viên được hỗ trợ lãi suất vay vốn theo mẫu gửi về cấp uỷ cấp trên. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở đảng viên vay vốn có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện đúng quy ước của Tổ tiết kiệm và vay vốn, trả lãi định kỳ và hoàn trả vốn vay đúng thời hạn.

Bước 4: Hằng tháng, đảng uỷ cơ sở họp xem xét, nếu có hai phần ba đảng uỷ viên trở lên biểu quyết đồng ý hỗ trợ lãi suất vay vốn cho đảng viên đúng đối tượng thì ban hành văn bản đề nghị xác nhận danh sách đảng viên được hỗ trợ lãi suất vay vốn theo mẫu gửi về BTV cấp uỷ huyện và tương đương.

Bước 5: Hằng quý, BTV cấp uỷ huyện và tương đương họp xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý hỗ trợ lãi suất cho đảng viên đúng đối thì xác nhận và gửi bản chính danh sách những đảng viên được hỗ trợ lãi suất vay vốn hoặc không đồng ý hỗ trợ lãi suất cho đảng viên theo mẫu về NHCSXH tỉnh theo địa chỉ số 1303 Cách mạng Tháng 8, khu phố 2, Ninh Phước, Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh và gửi file scan, file mềm theo địa chỉ email: ktnqnhcsxhtn@gmail.com (chậm nhất ngày 30 của tháng cuối quý), đồng thời gửi cho Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để theo dõi theo địa chỉ http://egovbtctu.tayninh.dcs.vn và gửi file scan, file mềm theo địa chỉ email: anhpham7885@gmail.com.

Bước 6: Trên cơ sở danh sách đảng viên được hỗ trợ lãi suất vay vốn do BTV cấp ủy huyện và tương đương xác nhận, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thống nhất với NHCSXH tỉnh về số lượng đảng viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ lãi suất và số tiền hỗ trợ 70% lãi suất cho đảng viên vay vốn của quý trước; chuyển trả số tiền hỗ trợ lãi suất đã xác nhận cho NHCSXH tỉnh theo quy định.

Bước 7: Chậm nhất 7 ngày tiếp theo, NHCSXH tỉnh thanh toán tiền lãi suất được hỗ trợ cho đảng viên vay vốn tại NHCSXH tỉnh.

Một số trường hợp không tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho vay

Đảng viên từ trần, chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ tỉnh, xin ra khỏi Đảng hoặc đảng viên vi phạm, bị đề nghị xử lý kỷ luật khai trừ hoặc đề nghị xoá tên ra khỏi danh sách đảng viên theo quy định thì chi bộ, đảng uỷ cơ sở kịp thời đề nghị BTV cấp uỷ huyện và tương đương xác nhận không tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn theo mẫu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất