Thông cáo ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đảng XI
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc sáng ngày 12-1-2011 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Theo Chương trình, Đại hội được tổ chức từ ngày 12-1 đến ngày 19-1-2011.

Dự Đại hội XI có 1.377 đại biểu thay mặt cho gần 3,7 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Trong đó có 178 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, 1.188 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương, 11 đại biểu của Đảng bộ Ngoài nước do Trung ương chỉ định theo quy định của Điều lệ Đảng; 149 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 10,82%; 167 đại biểu các dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 12,13%.

Trong 1.377 đại biểu, có 199 đại biểu vào Đảng trước tháng 4-1975, chiếm 14,45%; số đại biểu vào Đảng từ tháng 5-1975 đến tháng 12-1986 là 818 đồng chí, chiếm 59,40%. Số đại biểu vào Đảng từ tháng 1-1987 đến nay có 360 đồng chí, chiếm 26,14% tổng số đại biểu tham dự Đại hội. Đại biểu cao tuổi nhất là đồng chí Trần Hanh, 79 tuổi, Anh hùng lực lượng vũ trang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Đại biểu trẻ tuổi nhất là đồng chí Vương Thị Mỵ, 29 tuổi, dân tộc Mông, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

Dự Đại hội có các đại biểu khách mời:

- Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng các khóa; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ các khóa; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa II, III, IV, V; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá X; đại biểu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; các nhân sĩ, trí thức; đại biểu các tôn giáo; đại biểu thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Sáng 11-1-2011, trước khi khai mạc phiên họp trù bị của Đại hội, các đại biểu Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại phiên khai mạc Đại hội, Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân cả nước đến chào mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện trình Đại hội XI.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội XI.

Đại hội đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc danh sách 103 đảng từ 69 nước và 14 tổ chức quốc tế đã gửi điện chúc mừng Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội phát biểu ý kiến bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nồng nhiệt đối với tình cảm hữu nghị và hợp tác của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ quốc tế của Đảng ta; là sự ủng hộ, cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Tại diễn dàn trọng thể này, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định sẵn sàng mở rộng quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân, đảng cánh tả, đảng cầm quyền và các chính đảng khác, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, vì tình hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa các dân tộc.

Chiều 12-1-2011, Đại hội làm việc tại các đoàn đại biểu, thảo luận các văn kiện Đại hội XI, gồm:

- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

- Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020.

- Báo cáo Chính trị.

- Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất