Hạnh phúc cao quý là được phục vụ nhân dân
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra tại Chiêm Hoá - Tuyên Quang từ ngày 11-19.2.1951. Ảnh: TƯ LIỆU

Nhớ lại thời điểm từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, cách đây 6 thập kỷ, tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng, của đất nước. Đó là Đại hội II của Đảng. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 760 nghìn đảng viên trong toàn Đảng. Dự Đại hội còn có 2 đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Thái Lan.  

Nhiệm vụ chính của Đại hội là đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Đại hội đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa II. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư.  

Trong giờ giải lao, nhiều đại biểu ngoài Đảng ngỏ ý muốn được nghe Bác chỉ dẫn thêm về trách nhiệm của người cán bộ phải làm gì? Bác vui vẻ trả lời: Đảng Lao động Việt Nam không sợ kẻ địch, dù chúng mạnh đến mấy và cũng không sợ nhiệm vụ nặng nề. Đảng nguyện làm người đầy tớ trung thành của nhân dân. Ngừng một lát, Bác nói tiếp: Trên thế giới không có gì quý bằng sự đoàn kết các dân tộc, trong xã hội không có gì quý bằng sự lao động và không có hạnh phúc nào cao quý bằng hạnh phúc được phục vụ nhân dân. Nghe Bác giải thích, các đại biểu đều biểu lộ niềm tin tưởng sâu sắc ở sự lãnh đạo của Đảng do Bác đứng đầu đối với vận mệnh và tương lai tươi sáng của nước nhà.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất