Ðại hội Ðảng bộ Khối các cơ quan TƯ kết thúc thành công

Ðại hội đã nhất trí đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2007-2010, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2010-2015, nhằm tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan TƯ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối các cơ quan TƯ gồm 55 đồng chí, bầu Ðoàn đại biểu dự Ðại hội XI của Ðảng gồm 32 đồng chí, dự khuyết 1 đồng chí. Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Ðồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên TƯ Ðảng được Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan TƯ khóa II nhiệm kỳ 2010-2015. Các đồng chí Trần Hồng Hà, Nguyễn Hải Đường, Lê Mạnh Hùng được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ khóa II nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa II nêu rõ: “Ngay sau đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội, tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ về kết quả của Đại hội và có kế hoạch cụ thể, chương trình hành động thiết thực để đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống”.

 

Tại Ðại hội, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ðảng bộ Khối các cơ quan TƯ (ảnh trên), trao Huân chương Ðộc lập hạng Nhất tặng đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên TƯ Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan TƯ khóa I nhiệm kỳ 2007-2010 (ảnh dưới).

Phản hồi (1)

Văn Minh 25/12/2010

Có vấn đề hay sao mà đại hội chậm thế?

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất