Tạo niềm tin của nhân dân với Đảng
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ khắp nơi

Chú trọng tới công tác tuyên truyền

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng 3 cấp, các cấp, các ngành trong tỉnh Bạc Liêu đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Nội dung tuyên truyền là tập trung phản ánh kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đồng thời, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trước đại hội, với mong muốn tạo sự chuyển biến về chất trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền cũng góp phần giúp các đại biểu về dự đại hội sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đủ phẩm chất, năng lực, có đức, có tài, có uy tín và gương mẫu để bầu vào ban chấp hành các cấp. Ngoài ra, công tác tuyên truyền đã phản ánh được không khí dân chủ của các đại hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và các năm tiếp theo. Tuyên truyền những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; những điển hình trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc nhân sự của đại hội, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ…

Tại Yên Bái, công tác tuyên truyền được tiến hành cả trước, trong và sau đại hội đảng các cấp và triển khai thành 4 đợt. 586 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có 306 đảng bộ và 280 chi bộ trực thuộc các huyện, thị, thành phố và đảng bộ tương đương đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi, đảng bộ đều phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của tỉnh và cả nước đồng thời đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động về nội dung, ý nghĩa cũng như những điểm mới của đại hội đảng các cấp đã giúp cho 40.244 đảng viên cũng như quần chúng nhân dân có thêm tình cảm, niềm tin, thấy rõ trách nhiệm của mình với Đảng, với dân. Việc nghiên cứu, thảo luận và tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị các cấp được tiến hành bằng nhiều hình thức phù hợp với trình độ dân trí từng địa phương, từng loại hình tổ chức cơ sở đảng đã đem lại hiệu quả thiết thực.

55 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã tập trung làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Hình thức tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, nhất là những điểm mới của đại hội đảng các cấp rất phong phú. Qua đó, củng cố tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hướng về đại hội đảng....

Theo dõi và đưa tin một số đại hội đảng từ cấp xã, phường đến cấp tỉnh thành phố trong cả nước, chúng tôi nhận thấy, trước và trong đại hội đảng, nhiều khu dân cư đã tổ chức treo cờ, khẩu hiệu, phát động phong trào tổng vệ sinh đường phố, trang hoàng nơi công cộng và tổ chức văn nghệ chào mừng. Đài truyền thanh thành phố, xã, phường không chỉ tuyên truyền trước, trong đại hội mà ngay sau khi đại hội các cấp thành công đã chuyển tải rộng rãi tới người dân các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới để nhân dân được biết và có những hành động thiết thực hưởng ứng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt của cấp ủy đảng mà là của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thành công hơn cả là tất cả các ngành, đoàn thể đều có những việc làm ý nghĩa chào mừng đại hội đảng. Nhiều xã, phường còn tổ chức thi tìm hiểu các kỳ đại hội đảng, tạo nên không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp tại một số địa phương vẫn tồn tại những hạn chế như chưa nêu bật được những kỳ vọng, mong muốn, những yêu cầu đặt ra trước thềm đại hội; công tác tuyên truyền cổ động ở một số địa phương chưa được coi trọng đúng mức nên chưa tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân... Đây cũng chính là bài học mà các cấp ủy đảng cần rút kinh nghiệm cho mọi hoạt động tuyên truyền chứ không riêng tuyên truyền cho đại hội đảng.

Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm

Qua thành công đại hội đảng 3 cấp tại các địa phương trong cả nước, chúng tôi nhận thấy rằng, ngoài việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, việc giải quyết, xử lý những vấn đề nổi cộm, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các đảng bộ trước đại hội.

Sát sao trong công tác chỉ đạo, Thành ủy Hà Nội đã thành lập 17 đoàn kiểm tra do các đồng chí Phó bí thư, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn, kiểm tra tại 55 đảng bộ trực thuộc Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; giải quyết vấn đề phát sinh, đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và cán bộ dự nguồn nhân sự đại hội... Ngay tại các quận, huyện, thị ủy và các đảng bộ trực thuộc, các tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn cũng trực tiếp xuống tận cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tỉnh ủy Yên Bái đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện giải quyết vấn đề phát sinh đối với tổ chức đảng và cán bộ dự nguồn nhân sự đại hội. Các tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn của các huyện, thị, thành phố và đảng bộ trực thuộc đều trực tiếp xuống tận cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như các vấn đề mới nảy sinh. Tại một số cơ sở có cán bộ vi phạm khuyết điểm được cấp ủy cơ sở và cấp ủy cấp trên kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm trước tổ chức đảng và đảng viên. Do giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm trước đại hội nên việc lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư tại đại hội các cấp được thuận lợi.

Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, các cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp tỉnh Điện Biên đã chủ động giám sát, nắm tình hình, tập trung vào cán bộ, đảng viên là cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên dự nguồn cấp uỷ khoá mới và cán bộ dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng cấp trên. Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra nắm chắc tình hình các tổ chức đảng, nhất là những nơi có biểu hiện về sự thống nhất chưa cao, có biểu hiện sai phạm và đã có những biện pháp giải quyết dứt điểm trước đại hội. Song song đó, các cấp ủy đảng tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm... Tuy số vụ sai phạm mà các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết là không lớn nhưng đó là lời cảnh báo về tinh thần trách nhiệm trước đảng, nhà nước và nhân dân về ý thức của một số cán bộ công chức khi thừa hành công việc. Xử lý, giải quyết tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trước đại hội tại Điện Biên không chỉ góp phần vào thành công của đại hội đảng 3 cấp mà còn đảm bảo an ninh - trật tự an toàn xã hội.
Đặc biệt, tại một số đảng bộ các cấp, nhất là cấp xã, phường, trước khi diễn ra đại hội, không ít xã, phường vẫn còn có khiếu kiện về những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách xã hội hay còn khó khăn trong công tác nhân sự cấp ủy khóa mới… Nhanh chóng nắm bắt những vấn đề đảng viên và người dân quan tâm, một số cấp ủy đã tập trung xử lý giải quyết đơn, thư liên quan đến công tác nhân sự và những vấn đề dân sinh bức xúc ngay trước đại hội. Tại một số đảng bộ có tình hình phức tạp, đảng viên vẫn còn băn khoăn về hướng xử lý, ngay trong phiên họp trù bị các đảng bộ, đoàn chủ tịch đã sử dụng thêm thời gian (trong một ngày) để trả lời thỏa đáng về các vấn đề khúc mắc…

Có thể nói, làm tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, lắng nghe ý kiến nhân dân và xử lý dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc là yếu tố quan trọng giúp đại hội 3 cấp trong cả nước thành công, tạo được niềm tin mới trong nhân dân. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất