Bản lĩnh Việt Nam và khát vọng hùng cường

Như con tàu hành trình ra biển lớn, đất nước ta đã đi qua năm 2021 trong cơn bão tố dịch bệnh COVID-19. Đại dịch COVID-19 quét qua toàn cầu đã gây khủng hoảng toàn bộ nền y tế và kinh tế, xã hội toàn thế giới. Đất nước ta không nằm ngoài sự ảnh hưởng của đại dịch. Đến ngày 10-12-2021, nước ta đã có 27.402 đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, tử vong, hy sinh. Nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục bị đình trệ. Công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19 cũng đang đặt ra những yêu cầu cấp bách trong đổi mới quản trị đất nước, trong đó có yêu cầu về chuyển đổi kỹ thuật số, xây dựng nền kinh tế số nhằm kịp thời ứng phó với đại dịch và phát triển kinh tế, xã hội. Trạng thái bình thường mới trên toàn thế giới sẽ xác lập những chuẩn mới về sản xuất, quản lý, dịch vụ… Do vậy, đất nước, con người cần phải thay đổi, hoàn thiện mình hơn để thích ứng được với yêu cầu mới của thực tiễn.

Không ai có thể lường được sức tàn phá của đại dịch tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội lớn đến vậy. Nhưng đó cũng là những thử thách đặt ra đối với Đảng ta và hệ thống chính trị vừa mới được chuyển giao thế hệ qua Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hệ thống chính trị đó nhận được sự đồng thuận, đồng hành, tiếp sức của nhân dân. Sức mạnh nội sinh đó chính là niềm tin để sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng phát triển đất nước.

Năm 2021 khép lại, nhưng cơn bão COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu giảm sức tàn phá của nó đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Việc bảo vệ tính mạng con người vẫn là trên hết, trước hết, cùng sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn của toàn quân, toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh những khó khăn, thách thức, đất nước ta luôn có những thời cơ tạo đà cho sự phát triển. Thời cơ ấy do truyền thống anh hùng, do lịch sử đất nước tạo nên. Thời cơ ấy kết tinh từ những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước, tạo ra cho đất nước thế, lực, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã hội tụ sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, niềm tin; xác định những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn của công cuộc đổi mới đưa đất nước đến thịnh vượng, hùng cường. Chúng ta phải nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, vượt qua thử thách đưa đất nước tiếp tục tiến lên thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai cùng các cường quốc thế giới. Chúng ta sẽ cất cánh với niềm tin đi tới phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất