Công tác phụ trách làng đồng bào dân tộc ở thành phố Pleiku (Gia Lai)

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ TP.Pleiku (khóa X) về việc triển khai chương trình xóa nghèo trên địa bàn thành phố, trong đó đặc biệt quan tâm đến các hộ là người đồng bào dân tộc, các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách làng đã phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cán bộ quân dân chính trong làng tiến hành rà soát, đăng ký xóa nghèo cho 42 hộ đồng bào. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương vận động bà con tham gia các lớp tập huấn khuyến nông, phòng, chống các bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Từ sự giúp đỡ trên, nhiều hộ đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao kinh tế gia đình. Năm 2011, các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo về con giống, cây giống các loại với tổng số tiền gần 110 triệu đồng. Các đơn vị thực hiện tốt như: Thành đoàn Pleiku, Ban Quản lý Trung tâm thương mại Pleiku, Bệnh viện đa khoa thành phố, Chi cục Thuế, Công ty TNHH MTV Công trình đô thị...

            

Về thực hiện nếp sống văn minh, các cơ quan phụ trách làng đã phối hợp với địa phương động viên bà con tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Mặt khác, tuyên truyền, vận động đồng bào đưa con em trong độ tuổi ra lớp, hạn chế học sinh bỏ học tại các làng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giữ gìn, bảo vệ môi trường, ăn ở hợp vệ sinh, phòng chống các dịch bệnh, khi ốm đau đến cơ sở y tế khám chữa bệnh. Tích cực tham gia các chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tính đến cuối năm 2011, có 26/42 làng đạt tiêu chuẩn văn hóa nhiều năm liền.

Về giúp đỡ đồng bào dân tộc khó khăn: vào các dịp lễ, tết cổ truyền của dân tộc, các cơ quan, đơn vị phụ trách làng đã hỗ trợ và tổ chức ăn tết cho bà con; quyên góp sách vở, bút viết cho các cháu học sinh; hỗ trợ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và nhiều hoạt động khác. Tổ chức thăm, tặng quà cho các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, tết Trung thu; hỗ trợ tiền may quần áo cho lực lượng dân quân tự vệ và tặng quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng.

Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị còn vận động các doanh nghiệp và phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố đóng góp để xây dựng nhà tình thương trị giá 32 triệu đồng; tặng 1.000 áo ấm và 530 bộ quần áo cũ; tặng 156 suất quà trị giá 14 triệu đồng và trên 1 tấn gạo cho các gia đình nghèo, khó khăn trong các dịp lễ, tết. Những đơn vị làm tốt công tác này gồm có: Cơ quan quân sự Thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an Thành phố, Công ty TNHH MTV Công trình đô thị, Phòng Y tế thành phố, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố...

Về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, các đơn vị phụ trách làng phối hợp cùng với chi bộ, tổ công tác thường xuyên tham dự các buổi họp quân dân chính, họp bà con trong làng, quan tâm kiện toàn củng cố hệ thống chính trị của làng, đảm bảo chất lượng, hoạt động có hiệu quả. Cán bộ các đoàn thể được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, có thêm kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình tổ chức sinh hoạt, tập hợp đoàn viên, hội viên của mình. Thường xuyên tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cơ quan phụ trách làng còn phối hợp với chi bộ các làng tham gia củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quân dân chính của làng, giúp đỡ hoàn thành công tác tổ chức đại hội các đoàn thể ở địa bàn khu dân cư.

Để phát huy những kết quả đạt được trong công tác phụ trách làng đồng bào dân tộc, các cấp ủy đảng, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể ở TP. Pleiku cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, xã, phường tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ công tác phụ trách làng của Thành ủy Pleiku về việc phân công các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể phụ trách làng đồng bào dân tộc. Xây dựng kế hoạch công tác phụ trách làng năm 2012 một cách cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với làng, tránh tình trạng chung chung. Đặc biệt cần quan tâm đến công tác giúp đỡ xóa hộ nghèo, tiếp tục duy trì hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị theo sự phân công của Thành ủy.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19-7-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XIV) về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”. Các cơ quan, đơn vị phụ trách làng cần phối hợp với địa phương tuyên truyền bà con nâng cao ý thức trách nhiệm về việc tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động, giúp đỡ xây dựng các mô hình ngay tại địa bàn khu dân cư về sản xuất, chăn nuôi, cải tạo vườn, ăn ở hợp vệ sinh. Phối hợp với các ngành chức năng vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình, phòng chống các dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Các cơ quan được phân công phụ trách làng cần thường xuyên cử cán bộ theo dõi; bám sát và nắm tình hình hoạt động của làng; phối hợp cùng với tổ công tác, cán bộ quân dân chính của làng tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với địa phương phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Luật bảo vệ rừng, Luật đất đai. Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, giữ gìn an ninh trật tự trong làng, tích cực xây dựng làng văn hóa, phát huy tinh thần tự lực vươn lên trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ba là, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong làng vững mạnh theo Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức mặt trận và các đoàn thể, vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên nòng cốt; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu các quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Những kết quả đạt được trong năm 2011 là cơ sở quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Gia Lai đến năm 2020.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất