Thải Giàng Phố đã sẵn sàng cho ngày hội lớn

Ngay từ ngày đầu triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, các cấp ủy đảng và chính quyền xã Thải Giàng Phố đã nghiên cứu kỹ các văn bản, chủ động trao đổi và xin hướng dẫn của ủy ban bầu cử (UBBC) cấp trên. Đến nay, trình tự thực hiện các bước đều được tiến hành đồng bộ theo đúng quy định. Đồng chí Giàng Seo Mùa, Chủ tịch UBND, Phó ban Chỉ đạo công tác bầu cử xã cho biết xã đã sớm thành lập Ban chỉ đạo, UBBC gồm những cán bộ, đảng viên, có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác bầu cử, được đảng bộ và nhân dân tín nhiệm. Đồng thời, xã nhanh chóng kiện toàn các tiểu ban giúp việc UBBC gồm tiểu ban về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; tiểu ban công tác tuyên truyền; tiểu ban về bảo đảm công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Tiểu ban tuyên truyền và các ban, ngành, đoàn thể xã đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền với nhiều hình thức như: hội nghị triển khai tại xã; xuống các thôn, bản tuyên truyền miệng, phát băng phát thanh tuyên truyền nội dung bầu cử… 11/11 thôn, bản đưa nội dung bầu cử triển khai tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, họp các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.  Bằng các hình thức tuyên truyền đã góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao ý thức tự giác tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong đợt bầu cử được quan tâm. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phân công lực lượng phụ trách thôn, xóm để nắm bắt tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Đến nay, tình hình trật tự an toàn xã hội trong địa bàn xã cơ bản ổn định, không có đơn thư khiếu nại.

Là xã vùng cao, địa bàn rộng với 11 thôn, bản đồi núi cao và 528 hộ dân, cư trú rải rác nên công tác chuẩn bị bầu cử của xã gặp khó khăn. Nhằm giúp nhân dân tham gia bầu cử được đầy đủ, thuận tiện, xã Thải Giàng Phố đã chủ động cử các đồng chí thành viên UBBC cắm bản tại các thôn xa để tuyên truyền, vận động nhân dân đi bầu cử đầy đủ; bố trí 7 điểm bỏ phiếu ở 7 địa điểm thuận tiện là phân hiệu trường học, nhà của trưởng thôn. Đến nay, đã lập xong danh sách cử tri với tổng số 1.570 cử tri và niêm yết tại 7 điểm bỏ phiếu; đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lấy ý kiến biểu quyết của các tổ chức thành viên mặt trận, giới thiệu danh sách chính thức các ứng cử viên, đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2011-2016, thống nhất danh sách chính thức 39 ứng cử viên. Trong đó, 9 nữ (23%), 25 trẻ (64%), 8 ngoài Đảng (20,5%).

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, đúng tiến độ, đúng luật, bảo đảm công khai, dân chủ, tin tưởng rằng xã Thải Giàng Phố sẽ thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 22-5 tới.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất