Đảng bộ huyện Trà Cú (Trà Vinh) nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo
Đường giao thông nông thôn được nâng cấp ở xã nghèo Đôn Châu (Trà Cú - Trà Vinh)
Trà Cú là huyện nghèo của tỉnh Trà Vinh. Mấy năm qua, Đảng bộ huyện Trà Cú rất chú trọng đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Đồng chí Ngô Văn Khỏe, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, cho biết: Đảng bộ và nhân dân huyện Trà Cú có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, cần cù trong lao động sản xuất, nhưng do điều kiện tự nhiên và xã hội, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn khá cao. Thu nhập chính của người dân là sản xuất nông nghiệp. Diện tích tự nhiên toàn huyện 36.992ha, trong đó đất nông nghiệp 31.261ha. Dân số 43.620 hộ với 171.722 nhân khẩu, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 60% dân số. 

Phần lớn đất nông nghiệp ở huyện Trà Cú bị nhiễm mặn, phèn, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, nhất là những biến đổi khí hậu diễn biến bất thường; kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; nguồn lao động khá dồi dào, nhưng chủ yếu là lao động phổ thông chưa qua đào tạo nghề, tình trạng lao động không có việc làm chưa tìm được cách tháo gỡ, hoặc có việc làm nhưng không ổn định. Tính đến đầu quý II năm 2011, toàn huyện có tổng số hộ nghèo cao nhất tỉnh 14.518 hộ, chiếm tỷ lệ 33,28% và 7.006 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 16,06% (theo chuẩn nghèo mới).

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đầu tư xây dựng mới nhiều công trình phục vụ dân sinh. Hai năm qua, bằng nhiều biện pháp, toàn huyện đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Quyết định 134, Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo và Quyết định 74 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn. Đây là những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là điều kiện thuận lợi để huyện Trà Cú chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân đối với huyện nghèo, huyện vùng sâu có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện đã hỗ trợ đất ở cho 404 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho 2.275 hộ, hỗ trợ giải quyết việc làm 5.258 hộ. Triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, huyện Trà Cú ưu tiên hỗ trợ ngân sách trên 82,57 tỷ đồng, xây dựng 10.731 căn nhà, nhân dân đối ứng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách trên 52 tỷ đồng. Vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện và thân nhân giúp đỡ cho các hộ nghèo được hàng chục tỷ đồng và hằng trăm ngày công lao động để xây dựng nhà.

Để thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ và chính quyền huyện Trà Cú tập trung triển khai quán triệt sâu rộng từ trong cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân ở 17 xã và 2 thị trấn. Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể phân công lực lượng về các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quyết định, do đồng chí phó chủ tịch làm trưởng ban. Trước hết, huyện đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức đồng bộ bằng nhiều biện pháp để điều tra, khảo sát, bình nghị hộ dân tộc Khmer nghèo đời sống khó khăn, hiện chưa có nhà ở, hoặc nhà ở tạm bợ hư hỏng không có khả năng tự cải thiện được.

Toàn huyện đã được triển khai thực hiện Quyết định 170 ngày 8-7-2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010, sau khi rà soát và bình nghị công khai dân chủ, toàn huyện có 8.427 hộ cần được hỗ trợ và triển khai xây dựng bàn giao cho hộ sử dụng 7.016 căn, với tổng kinh phí 59 tỷ đồng. Phương châm: “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân tự làm và cộng đồng giúp đỡ” đã được vận dụng có hiệu quả. Toàn huyện có 3.852 hộ nghèo người dân tộc Khmer thật sự khó khăn về nhà ở. Huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện từ năm 2005 đến 2008 xây được 3.715 căn nhà, đạt 96,5% so với tổng số hộ điều tra với tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ 23,574 tỷ đồng, xây dựng 26 đài nước tập trung phục vụ cho 2.482 hộ sử dụng, hỗ trợ 2.595 bể nước phân tán theo từng hộ dân cư. Cấp ủy đảng từ cơ sở đến huyện đã có nhiều biện pháp sáng tạo, chỉ đạo các ngành, các cấp và địa phương hỗ trợ vốn mua máy, nông cụ phát triển ngành nghề 993 hộ và 9.574 lao động có nhu cầu học nghề để chuyển đổi ngành nghề.

Trên cơ sở những thành tựu bước đầu, huyện tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế đạt được kết quả, nâng dần đời sống nhân dân từng bước ổn định và phát triển. Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã xác định đúng đắn tầm quan trọng trong công tác chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Đảng bộ huyện Trà Cú đạt được hiệu quả, chất lượng công tác xóa đói giảm nghèo trước hết từ sự chuyển mạnh về nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác này, quán triệt sâu sắc và phổ biến rộng rãi các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy hiệu quả thiết thực các đợt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ Thường vụ đến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra các biện pháp lãnh đạo phù hợp, chỉ đạo sát thực tế cơ sở, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo được sự phối hợp đồng bộ, nhất là vai trò điều hành và quản lý của các cấp chính quyền, sự giám sát có hiệu quả của mặt trận và các ngành đoàn thể chính trị. Một kinh nghiệm nữa là Đảng bộ huyện Trà Cú đã giữ vững và thực hiện đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, bảo đảm đoàn kết, nhất trí cao từ nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể đến nhân dân, thường xuyên thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng và toàn xã hội để tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng cao công tác xóa đói giảm nghèo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất