Đảng ủy phường Bình Minh (Lào Cai) lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11, định hướng tuyên truyền tháng 12.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Bình Minh xác định cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, phối hợp thực hiện tốt công tác GPMB, quản lý xây dựng đô thị, xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu, khu dân cư đô thị kiểu mẫu... Các cấp ủy tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn... Để làm tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy phường xác định công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của địa phương.

Những năm 2015 trở về trước, công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước đã được chú trọng nhưng hiệu quả chưa cao. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong GPMB chưa phối hợp đồng bộ giữa cán bộ chuyên môn của UBND phường với mặt trận Tổ quốc và cán bộ chuyên môn của các dự án. Cách tuyên truyền chưa thống nhất cao về nội dung, kết quả vận động đạt hiệu quả thấp. Cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền vận động còn ít kinh nghiệm, am hiểu chưa sâu về chế độ chính sách; phương pháp vận động chưa linh hoạt, khéo léo nên việc thuyết phục nhân dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó do nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa rõ dẫn đến ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước và địa phương chưa tốt dẫn đến một số công trình bị trì hoãn, chậm tiến độ so với kế hoạch. Nhiều công trình, dự án buộc phải cưỡng chế mới giải phóng được mặt bằng…

Ngay sau đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã chỉ đạo đổi mới và thực hiện sáng tạo công tác tuyên truyền vận động ở địa phương như sau:

Một là: Xác định công tác tuyên truyền vận động là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị ở cơ sở dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy trong đó có sự phối hợp chặt chẽ của UBND phường với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, các cơ quan, ban ngành có liên quan và tổ Tuyên vận ở khu dân cư. Đảng ủy chỉ đạo Ban Tuyên vận của phường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với UBND phường, cán bộ chuyên môn của dự án và các phòng, ban liên quan thống nhất nội dung và tổ đi tuyên truyền vận động. 

Hai là: Nâng cao nhận thức cho nhân dân hiểu, nắm vững những chủ trương, cơ chế, chính sách các quy định của Trung ương, tỉnh, thành phố qua các hình thức tuyên truyền, tổ chức hội nghị tuyên vận và hoạt động của Ban Tuyên vận phường, tổ tuyên vận các khu dân cư... Đảng ủy phải chuẩn bị, tổ chức thật tốt và có hiệu quả hội nghị tuyên vận hằng tháng để cung cấp thông tin kịp thời cho các lực lượng trực tiếp làm công tác tuyên vận ở cơ sở. Các hội nghị giao ban và thông tin của Đảng ủy được chuẩn bị kỹ.

Ba là: Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng thực hiện công tác tuyên truyền vận động. Báo cáo viên tại hội nghị phải phải nắm chắc, hiểu sâu nội dung cần tuyên truyền và phương pháp truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ, thu hút và người nghe. Riêng đối với đội ngũ cán bộ công chức đặc biệt là bộ phận tuyên truyền giải phóng mặt bằng phải thường xuyên tự nghiên cứu, học tập nâng cao hiểu biết nắm vững chủ trương, những cơ chế, chính sách các quy định; tự học hỏi rèn luyện nhằm nâng cao kỹ năng của cán bộ trong khi tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên vận; phối hợp tốt giữa các lực lượng để làm tốt công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng.

Bốn là: Chỉ đạo đổi mới phương pháp, sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền vận động, cụ thể thông qua 4 bước: 1) Họp tổ tuyên truyền vận động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, thành phần gồm lãnh đạo đảng ủy, UBND, dự án, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Ban Tuyên vận, cán bộ chuyên môn của phường, cán bộ chuyên môn của dự án và của các phòng ban có liên quan. Xác định nội dung cần tuyên truyền vận động... Tuyên truyền cho ai? Thông tin tuyên truyền gồm những gì? Tuyên truyền như thế nào? Thời gian bao giờ xong? Và kết quả phải đạt được là gì, những tồn tại, vướng mắc khó khăn cần tháo gỡ, biện pháp tháo gỡ và kết quả cuối cùng cần đạt được. Sau đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ tuyên truyền vận động về nội dung và định hướng phương pháp tuyên truyền cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể. 2) Tổ chức tổ tuyên truyền đồng bộ, đầy đủ các thành phần gồm cán bộ cấp trên phối hợp có liên quan, Ban Tuyên vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ chuyên môn của phường, cán bộ chuyên môn của dự án và của các phòng ban có liên quan. Quá trình tuyên truyền linh hoạt sử dụng nhóm các phương pháp khác nhau có cứng rắn kiên quyết, có mềm dẻo linh hoạt. Thông qua tuyên truyền phải nắm bắt giải thích rõ được chủ trương, chính sách, quy định nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, băn khoăn cho nhân dân; đả thông về tư tưởng, thuyết phục tạo được sự thống nhất, đồng thuận để nhân dân tự nguyện chấp hành tốt các quy định trong giải phóng mặt bằng đạt được mục tiêu và đem lại hiệu quả đã đề ra. 3) Sau bước tuyên truyền đồng bộ, tổng thể mà chưa đạt được mục tiêu đề ra Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo chia nhỏ lực lượng tuyên truyền liên tục thông qua vận động tình cảm, thuyết phục trực tiếp. Chỉ đạo chi bộ, các tổ chức hội, đoàn thể ở khu dân cư vận động bằng nhiều phương pháp như thông qua anh em họ hàng, các gia đình lận cận với các phương pháp khác nhau nhằm đạt mục tiêu đề ra. 4) Tuyên dương kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân hộ gia đình gương mẫu và thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động trong GPMB các công trình dự án và giao ban công tác tuyên vận của Đảng ủy hằng tháng. Tổng hợp các thành tích đề nghị đảng ủy và cấp ủy cấp trên khen hằng năm...

Việc xác định được đúng hướng và phương pháp cũng như sự linh hoạt và sáng tạo trong thực hiện trong công tác tuyên vận mà từ năm 2015 đến nay trên địa bàn phường mặc dù đã và đang thực hiện GPMB gần 30 dự án, phải di chuyển trên 1000 hộ dân (chiếm 40% tổng số hộ dân toàn phường) nhưng không có trường hợp nào phải cưỡng chế. Phường đã thực hiện xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng được 2 tiểu công viên khu dân cư số 9 và khu dân cư số 14 với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Vận động các nguồn lực giúp 17 hộ nghèo trong đó 7 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo... Qua đây góp phần xây dựng phường Bình Minh từ một xã nông thôn nay trở thành một phường đô thị hiện đại và phát triển, văn minh giàu đẹp. Đảng bộ phường Bình Minh là Đảng bộ duy nhất trong 17 đảng bộ xã, phường của thành phố Lào Cai được Tỉnh ủy Lào Cai tặng cờ 5 năm liền trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.                                                           

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất