Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đối thoại với 436 bí thư chi bộ kiêm trưởng, thôn, bản, khu phố
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HNDN tỉnh Quảng Ninh với các đại biểu.
Thông qua việc trao đổi thông tin hai chiều giữa các bí thư kiêm trưởng thôn, bản, khu phố với lãnh đạo tỉnh nhằm chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về thực trạng ở thôn, bản, khu phố; những vấn đề nhân dân quan tâm; các vấn đề nổi cộm, bức xúc; đề xuất kiến nghị về cơ chế, chế độ, chính sách, các giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội...

Qua đó, đại diện các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố nắm được thông tin cũng như những quan điểm, định hướng chỉ đạo của tỉnh để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo đảng viên, nhân dân ở địa bàn dân cư thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác tự quản ở cộng đồng dân cư góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến tâm huyết trực tiếp từ cơ sở đã giúp cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nắm bắt cụ thể hơn tình hình đang diễn ra trong thực tiễn, trong đó có những việc do công tác quản lý, điều hành của một số sở, ngành, địa phương chưa thật sự quyết liệt, hiệu quả nên để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc cho người dân. Những vấn đề này, bí thư các địa phương cần tiếp thu nghiêm túc để chỉ đạo thực hiện.

Đối với những kiến nghị liên quan đến chính sách của Trung ương, tỉnh sẽ tập hợp báo cáo các cơ quan Trung ương xem xét, điều chỉnh. Cùng với đó, tỉnh và các địa phương cũng tiếp nhận được nhiều ý kiến tham mưu cho tỉnh và các địa phương từ cơ sở để nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân... 

Khẳng định vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HNDN tỉnh, cho rằng: Đây là cán bộ gần dân, sát dân nhất, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân rõ nhất. Đây cũng là đội ngũ góp tiếng nói phản biện từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; là cầu nối giữa người dân với cấp ủy đảng, chính quyền. Qua đó, giúp tỉnh tiếp tục có các giải pháp điều chỉnh trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực.  

Chia sẻ những khó khăn của các đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, các đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố chính là đầu mối cuối cùng để truyền tải những chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, địa phương đến với nhân dân. Và người dân đồng tình hay không đồng tình đều thông qua kiến nghị với bí thư và trưởng thôn, khu. Tất cả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có thực hiện được hay không đều phụ thuộc lớn vào nhân dân, do đó vai trò của bí thư, trưởng thôn, khu rất quan trọng. Các đồng chí có hoàn thành tốt các nhiệm vụ thì cấp xã, phường, các huyện, thị xã, cấp tỉnh mới hoàn thành được nhiệm vụ đề ra. Do vậy, tỉnh sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm đến với đội ngũ cán bộ này. Trong đó có việc thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, khu. Về chế độ chính sách, tỉnh vận dụng tối đa các quy định của Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ cán bộ cấp cơ sở yên tâm công tác, nâng cao hiệu quả công tác. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất