Đảng bộ thị xã Hồng Ngự quan tâm công tác phát triển đảng viên là học sinh
Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí trao sách tặng Đảng ủy thị xã Hồng Ngự.
Đảng bộ thị xã Hồng Ngự có 39 chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy, với khoảng 2.310 đảng viên, chiếm 2,94% so với dân số. Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác kết nạp đảng viên nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng đảng. Từ nhận thức trên, những năm qua, các cấp uỷ Đảng của thị xã Hồng Ngự đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng từ đối tượng học sinh THPT để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm nâng cao chất lượng đảng viên.

Cách làm 

Đảng bộ thị xã Hồng Ngự có 2 tổ chức đảng trong trường THPT là Đảng bộ Trường THPT Hồng Ngự I (gồm 2 chi bộ với 50 đảng viên) và Chi bộ Trường THPT Chu Văn An (26 đảng viên). Cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, những năm qua, hai trường THPT trên địa bàn còn quan tâm tới công tác xây dựng đảng, nhất là việc phát triển đảng viên trong lực lượng học sinh. Qua đó, bảo đảm tính kế thừa, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng không ngừng lớn mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Hằng năm, Thị ủy Hồng Ngự giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đều dành chỉ tiêu cho khối trường THPT. Ban Thường vụ Thị ủy đã phân công Ban Tổ chức Thị ủy hướng dẫn, đôn đốc hai tổ chức đảng trong trường THPT quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên là học sinh. Tổ chức đảng của hai trường THPT Hồng Ngự I và THPT Chu Văn An đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng, trong đó có kết nạp đảng viên là học sinh. Tổ chức đảng và Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng tổ chức đoàn thật sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức để phát huy vai trò của đoàn trong công tác tham gia xây dựng tạo nguồn phát triển đảng viên, bổ sung nguồn lực trẻ cho Đảng. Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động, thu hút đông đảo học sinh tham gia, giúp các em có cơ hội rèn luyện, định hướng được động cơ phấn đấu vào Đảng.

Để tạo nguồn đảng viên, cấp ủy nhà trường đã lựa chọn những em học sinh giỏi từ lớp 10, phân công cho đảng viên chính thức và giáo viên chủ nhiệm cùng đoàn trường bồi dưỡng, giúp đỡ, theo dõi trong 3 năm học liên tiếp. Đến năm cuối cùng của bậc THPT, tổ chức đảng nhà trường xét chọn những học sinh liên tục đạt học sinh giỏi 3 năm liền, tham gia tích cực các hoạt động do đoàn trường tổ chức để bồi dưỡng, giúp đỡ tiếp, khi các em đủ 18 tuổi và thi đỗ vào đại học thì kết nạp vào Đảng.

Năm học 2013-2014, tổ chức đảng của hai nhà trường đã kết nạp được 2/4 học sinh. Năm học 2014-2015, hai trường cử 4 em đi học lớp nhận thức về Đảng. Sau thời gian rèn luyện, thử thách, Đảng bộ Trường THPT Hồng Ngự I kết nạp em Hoàng Văn Dũng, sinh năm 1996; Chi bộ Trường THPT Chu Văn An kết nạp em Chu Thanh Duy, sinh năm 1996. Cả hai em đều là học sinh giỏi 3 năm liền, thi đỗ đại học. (Hiện em Dũng theo học tại Đại học Quân sự, em Duy theo học tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh). Năm học này, tổ chức đảng của hai trường vẫn đang tiếp tục tạo nguồn để phát triển đảng trong học sinh THPT.

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên trong học sinh, bên cạnh những thuận lợi cũng còn một số khó khăn như: Một số em đủ điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất nhưng chưa đủ 18 tuổi nên theo quy định không kết nạp được trước khi tốt nghiệp THPT…  

Kinh nghiệm

Thứ nhất, để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên là học sinh THPT, trên cơ sở quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Trung ương, tổ chức đảng nhà trường phải chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi trường. Theo đó, ngoài các quy định theo Điều lệ Đảng, đoàn viên ưu tú là đối tượng được giới thiệu bồi dưỡng kết nạp đảng viên phải là học sinh giỏi, có khả năng thi đậu đại học, đạo đức tốt, tích cực tham gia công tác đoàn và các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức. Đối tượng tại thời điểm kết nạp, ngoài những tiêu chuẩn trên, phải tốt nghiệp THPT loại giỏi, thi đậu vào đại học.

Thứ hai, phân công đảng viên chính thức, giáo viên chủ nhiệm và đoàn trường quan tâm, giáo dục, giúp đỡ các em về nhận thức, giúp các em có điều kiện phấn đấu, rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình các em để  phối hợp quản lý, giáo dục giúp đỡ để các em sớm trưởng thành, đáp ứng đủ điều kiện kết nạp.

Thứ ba, các chi, đảng bộ trong trường học phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đào tạo, bồi dưỡng các em sớm trưởng thành thông qua các hoạt động tại nhà trường, trở thành lực lượng kế thừa xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng. Khi chọn, cử các em đi học lớp nhận thức về Đảng cần lựa chọn thận trọng vì các em lúc này chưa đủ 18 tuổi, kinh nghiệm cuộc sống chưa nhiều, chưa thực sự trưởng thành.

Tóm lại, để công tác phát triển đảng viên trong trường THPT thật sự có chất lượng, các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng thực hiện tốt nhiều khâu, nhiều bước theo quy trình chặt chẽ, nghiêm túc: từ tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp. Trong đó, khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì chỉ có tạo nguồn, bồi dưỡng tốt thì mới bổ sung được cho Đảng những người ưu tú nhất, tiêu biểu nhất, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất