Phát triển đảng viên và lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Bắc Ninh
               

Đồng chí Nguyễn Trọng Tân (bên phải), Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10.

Triển khai Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy Bắc Ninh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch số 32. Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đảng viên, tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng Ban. Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 32 của Đảng ủy Khối đến 100% các chi, đảng bộ trực thuộc. Tiến hành khảo sát, chủ động nắm tình hình của các doanh nghiệp, kết hợp tăng cường công tác vận động, tuyên truyền.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới phục hồi chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Tháng 11-2013, thành lập Chi bộ Công ty TNHH Hùng Hưng môi trường xanh; tháng 7-2014, thành lập Chi bộ Công ty cổ phần An Thịnh; tháng 11-2014, thành lập Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Thăng Long; tháng 5-2015 thành lập chi bộ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bắc Ninh. Thực hiện Nghị quyết số 10, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trực thuộc Khối đã cử 23 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đến nay đã kết nạp được 8 đảng viên. Đồng thời với nhiệm vụ thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp còn tăng cường lãnh đạo Đoàn Khối, đến nay đã thành lập được 7 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng gặp nhiều hạn chế, khó khăn. Đồng chí Nguyễn Trọng Tân, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết, từ 2013 đến nay mới thành lập được 4 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, chưa thành lập được tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tập trung. Nhiều chủ doanh nghiệp không mặn mà với việc thành lập tổ chức đảng, sợ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một số doanh nghiệp có đảng viên nhưng hầu hết là nhân viên, người lao động trực tiếp, không phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị. Đời sống của nhiều công nhân còn khó khăn, họ chỉ quan tâm đến công việc và thu nhập, chưa có động lực phấn đấu vào Đảng. Bắc Ninh hiện có trên 7000 doanh nghiệp với nhiều loại hình khác nhau, phân bố trên khắp địa bàn tỉnh, gây nhiều khó khăn cho quá trình khảo sát cũng như thẩm tra, xác minh lý lịch. Lực lượng tham gia công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn mỏng, thiếu cả về số lượng và chất lượng so với yêu cầu đề ra…

        

                          Kết nạp đảng viên ở Chi bộ Công ty cổ phần An Thịnh (thị xã Từ Sơn).

Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chú trọng thực hiện các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục triển khai làm tốt công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực kinh tế tư nhân như Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) “về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy Bắc Ninh… đến cán bộ, đảng viên, các chủ doanh nghiệp và công nhân lao động.

Hai là, tăng cường rà soát, nắm chắc thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, số lượng công nhân để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Phối hợp chặc chẽ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát, vận động các chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động được tham gia hoạt động, sinh hoạt trong các tổ chức đảng, đoàn thể. Thực hiện kết nạp các chủ doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

Ba là, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy tăng cường phối hợp với các cấp ngành, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo niềm tin, động lực cho các chủ doanh nghiệp cũng như người lao động yên tâm sản xuất kinh doanh.

Bốn là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp tập trung. Trước mắt cần chú trọng thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên làm cơ sở tiến tới thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất