Chi bộ Khối Thương hiệu và Truyền thông tổ chức Lễ kết nạp 2 đảng viên
Các đại biểu và đảng viên Chi bộ Khối Thương hiệu & Truyền thông chúc mừng đồng chí Nguyễn Thu Hà và Bùi Thị Hà.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ về công tác phát triển đảng viên, thời gian qua Chi bộ Khối Thương hiệu & Truyền thông đã tổ chức tốt giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiều phong trào thi đua nhằm tích cực bồi dưỡng quần chúng thấm nhuần lý tưởng của Đảng và vận dụng vào các hoạt động thông tin, truyền thông.

Với sự giúp đỡ của Chi bộ, Công đoàn, quần chúng ưu tú Nguyễn Thu Hà và Bùi Thị Hà đã rèn luyện, phấn đấu khẳng định bản thân, chứng tỏ bản lĩnh, xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu, được sự giới thiệu và dìu dắt của các đồng chí đảng viên trong Khối Thương hiệu và Truyền thông, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy VietinBank, các đồng chí Nguyễn Thu Hà và Bùi Thị Hà đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đứng dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung lãnh tụ Hồ Chí Minh, hai đồng chí Nguyễn Thu Hà và Bùi Thị Hà đã đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Được thành lập năm 2010, Chi bộ Khối Thương hiệu và Truyền thông (tiền thân là Chi bộ Ban Thông tin -Truyền thông) xác định bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng đảng. Đến nay, Chi bộ đã có 12 đảng viên chính thức, 5 đảng viên dự bị và 3 quần chúng ưu tú đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Minh An 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất