Nên đưa ra khỏi các tổ chức của Đảng những đảng viên không giữ gìn “con ngươi của mắt mình”
Trước khi từ biệt thế giới này, Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta vẫn còn phải căn dặn "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch…” và “phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”(1). Tôi nhớ, năm 1945, khi Đảng ta mới 15 tuổi, chỉ với số lượng chừng 5.000 đảng viên thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tuyệt đối trung với nước, hiếu với dân, một lòng một dạ đoàn kết thống nhất, gắn bó máu thịt với mọi tầng lớp nhân dân nên đã tạo được sức mạnh "dời non lấp biển", giành chính quyền, thành lập Nước, giữ vững độc lập dân tộc và phát triển đất nước từng bước lớn mạnh vững chắc như ngày nay. Điều đáng buồn là, hiện nay có nhiều đảng viên không còn tự giác tu dưỡng đạo đức, nâng cao giác ngộ cách mạng và rèn luyện lối sống nên bị suy thoái tư tưởng chính trị, tha hoá đạo đức, biến chất, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng v.v... Tại phiên bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 10 (khoá X) tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có đề cập vấn đề khắc phục "tình trạng cán bộ càng gần đến đại hội đảng càng có biểu hiện né tránh, ngại va chạm"(2). Theo tôi, những người đảng viên như vậy thường là người cơ hội, vô ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách cán bộ; hành vi né tránh, ngại va chạm của những đảng viên mà Tổng Bí thư đã nêu là tiền đề của thói thờ ơ, vô cảm, có mắt giả mù, có tai giả điếc, chỉ biết sống thực dụng, kiếm lợi cho riêng mình. Chính vì lẽ đó mà tiêu cực xã hội không được ngăn chặn, đẩy lùi và trở thành "nguy cơ đối với chế độ". Cán bộ, đảng viên có biểu hiện né tránh, ngại va chạm tức là chưa thật sự trung thực, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân và Tổ quốc Việt Nam ta. Là đảng viên mà né tránh, ngại va chạm, không dám biểu lộ chính kiến trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, chỉ lo giữ ghế, giữ quyền và lợi riêng thì chính họ đang làm chậm sự phát triển, phải đưa họ ra khỏi các tổ chức của Đảng.
Mọi đảng viên trung hiếu và quần chúng nhân dân yêu nước, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư đang luôn luôn chắt chiu đóng góp xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn không thể chấp nhận tình trạng trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước ta lại tồn tại những người cán bộ, đảng viên cơ hội, suy nhược bản lĩnh ý chí chiến đấu như thế. Chúng tôi kiến nghị với Đảng cần phải có quy định cấp thiết yêu cầu các cấp uỷ đảng soát xét thật kỹ đội ngũ cán bộ, đảng viên của mình để sớm loại bỏ ra khỏi đội ngũ tất cả những cán bộ, đảng viên nào càng gần đến đại hội đảng càng có biểu hiện né tránh, ngại va chạm trái ngược với tiêu chuẩn chất lượng, phẩm chất đạo đức và yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Có làm được như vậy thì đến khi tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, bọn họ mới không thể nào còn cơ hội chui vào cấp uỷ bằng những lá phiếu không trung thực, không trong sáng, minh bạch. Nếu Đảng ta không kiên quyết sớm loại bỏ những người như vậy ra khỏi đội ngũ đảng viên của Đảng thì nguy cơ "giặc nội xâm vẫn còn, nó sẽ ngày một tăng lên gây hiểm hoạ khôn lường cho chế độ ta". Chúng tôi tha thiết mong muốn trong nghị quyết đại hội đảng tới đây sẽ không còn dòng đánh giá đau lòng "một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng, tha hoá đạo đức, tham ô, tham nhũng, lãng phí lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân" để sự nghiệp đổi mới, phát triển CNH, HĐH đất nước của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta được thành công như Bác Hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta hằng mong ước.

_____

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 12, tr 510.

 (2) Trang 1 báo tiền phong số 186, chủ nhật 5/7/2009.

 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất