Phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước – Những “nút thắt” đang được tháo gỡ

Kỳ 1: Xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp


Xây dựng lực lượng chính trị trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận chỉ đạo, trong đó nổi bật là Chỉ thị số 07-CT/T.Ư của Bộ Chính trị (khoá VIII), Kết luận số 80 của Ban Bí thư T.Ư (khoá X) về tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


Thực hiện chủ trương này, Tỉnh ủy Bắc Ninh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều giải pháp cụ thể, từng bước xây dựng, phát triển và củng cố hoạt động của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Qua đó nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng, giúp các doanh nghiệp phát triển đúng định hướng, sản xuất, kinh doanh hiệu quả.


Công ty cổ phần An Thịnh được thành lập tháng 12-2007, trụ sở chính đặt tại thôn Tiêu Long (Tương Giang-thị xã Từ Sơn) với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật và khai thác xử lý, cung cấp nước sinh hoạt. Tổng số lao động trong đơn vị đến tháng 9-2016 là 25 người, chưa kể lao động thời vụ. Hiện nay, Công ty đang cung cấp nước sạch sinh hoạt ổn định cho xã Tương Giang và đầu tư xây mới 3 dự án cấp nước sinh hoạt tại cụm xã Đức Long-Châu Phong; Ngọc Xá (Quế Võ); xã Tam Sơn (Từ Sơn)  và Phú Lâm (Tiên Du). Nhận thấy việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp là yếu tố cần thiết giúp doanh nghiệp định hướng đúng trong đầu tư, kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện cho một số đảng viên trong đơn vị yên tâm sinh hoạt Đảng và để cán bộ quần chúng ưu tú có cơ hội phấn đấu khẳng định mình, tháng 8-2014 được sự giúp đỡ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Đảng tại Công ty cổ phần An Thịnh được thành lập, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.


Hơn 2 năm hoạt động, Chi bộ đã kết nạp được 6 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số Chi bộ lên 9 đảng viên và tạo nguồn cho một số quần chúng đi học lớp tìm hiểu về Đảng. Những quyết sách, nghị quyết của Chi bộ luôn gắn sát với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, liên tục đầu tư mở rộng phạm vi, lĩnh vực. Được biết thời gian tới, Chi bộ tiếp tục định hướng tận dụng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị từ cung cấp nước sinh hoạt sang sản xuất nước tinh khiết nhằm tăng thêm việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người lao động. Ông Nguyễn Văn Tuyết, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty cổ phần An Thịnh khẳng định: “Vai trò lãnh đạo, định hướng toàn diện của tổ chức đảng là hết sức quan trọng. Hiện nay, đảng viên trong Chi bộ Công ty nhiều người nắm giữ cương vị lãnh đạo càng tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng Đảng vững mạnh chính là nền tảng đưa doanh nghiệp phát triển một cách bền vững nhất”.


Ông Nguyễn Văn Tuyết, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty cổ phần An Thịnh báo cáo với đoàn công tác của tỉnh về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.


Tổ chức đảng trong doanh nghiệp mạnh chính là cơ sở để các đoàn thể hoạt động tốt, tạo động lực thi đua lao động sản xuất trong doanh nghiệp, góp phần vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Thực tế này đã chứng minh tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thăng Long (Lương Tài), mặc dù là doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ với ngành nghề kinh doanh chính gồm tư vấn xây dựng và thi công xây lắp công trình nhưng Ban lãnh đạo Công ty xác định rõ: Để có một doanh nghiệp phát triển bền vững, đủ sức đi sâu vào hội nhập thì điều kiện cốt yếu phải có các đoàn thể vững mạnh quy tụ, bảo vệ quyền lợi người lao động. Chính vì vậy, sau nhiều năm chuẩn bị, tháng 11-2014, Chi bộ Công ty chính thức được thành lập, trở thành hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể, định hướng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đúng Luật. Ông Đỗ Viết Diến, Bí thư Chi bộ Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thăng Long cho biết: “Sau khi có tổ chức Đảng, uy tín của công ty được nâng lên, minh chứng rõ ràng nhất là số lượng các hợp đồng nhiều hơn, doanh thu tăng hơn giúp doanh nghiệp mở rộng địa bàn sang nhiều tỉnh, vùng Tây Bắc… Chi bộ cùng Ban Giám đốc lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch sát với nhiệm vụ và tình hình thực tế kinh doanh của đơn vị; nêu cao tinh thần tập trung dân chủ, tổ chức thực hiện Nghị quyết và kiểm tra đánh giá kết quả mà Chi bộ đề ra”.


Thường xuyên nắm bắt diễn biến kinh tế, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và theo sát chỉ đạo từ các cấp ủy, chính quyền địa phương, Chi bộ luôn đưa ra những định hướng phù hợp đưa hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển an toàn, hiệu quả. Đời sống cán bộ, đảng viên, người lao động được cải thiện, thu nhập bình quân liên tục tăng qua các năm từ 5,6 triệu đồng/người/tháng (2013) thì năm 2015 đã đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng.  Điều ghi nhận ở Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thăng Long là tháng 2-2016, Chi bộ đã phát triển được 2 đảng viên giữ cương vị Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty. Theo ông Nguyễn Văn Bẩy, Giám đốc Công ty, là đảng viên mới được kết nạp thì việc phấn đấu tu dưỡng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng vừa khẳng định sự nỗ lực của bản thân vừa tạo điều kiện cho Chi bộ hoạt động hiệu quả hơn, vai trò lãnh đạo của chi bộ được nâng lên, lề lối tác phong của đảng viên và người lao động có chuyển biến rõ nét; đặc biệt, các đối tác tin tưởng hơn khi ký kết các hợp đồng, từ đó tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và doanh thu của công ty không ngừng tăng lên. 


Có thể nhận thấy, có tổ chức đảng, các doanh nghiệp hoạt động có định hướng cụ thể hơn đối với các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng kế hoạch sản xuất từng tuần, từng tháng, từng quý để các đơn vị thực hiện. Động viên CB, CNV, người lao động tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào thi đua sản xuất. Tổ chức thành công các phong trào thi đua, có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời tinh thần làm việc của CB, CNV. Bên cạnh việc thúc đẩy nâng cao năng suất, việc quản lý đảm bảo chất lượng sản phẩm, thái độ phục vụ luôn được coi trọng và chấn chỉnh thường xuyên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.


          Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện toàn tỉnh có hơn 7.600 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, thu hút gần 459 nghìn lao động. Sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết việc làm cho người lao động.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được Công ty cổ phần may Gia Bình chú trọng.


Ông Đỗ Văn Thành, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Qua thực tế hoạt động các tổ chức cơ sở đảng đã và đang từng bước phát huy được vai trò, vị trí và có đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Một số tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp chủ động sáng tạo, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, HACCP... Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tìm kiếm và mở rộng thị trường, áp dụng các loại hình dịch vụ mới vào sản xuất, kinh doanh. Đồng thời vận động quần chúng, phát triển được đảng viên, duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn, lãnh đạo các đoàn thể chăm lo cho người lao động, tổ chức phong trào, phối hợp cùng với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động.


           Vai trò của cấp ủy và tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã được khẳng định, tuy nhiên để các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tạo sức hút mạnh mẽ hơn cần phát huy được tính tiền phong, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, định hướng kế hoạch góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.


Kỳ 2: Tạo sức hút của tổ chức đảng trong doanh nghiệp


Trong điều kiện hiện nay, công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đang là một bức thiết nhằm nâng cao vai trò, tiếng nói của tổ chức Đảng, hỗ trợ sự phát triển của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho mỗi đảng viên, người lao động trong thời kỳ mới. Ngày 20-8-2103, BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII đã ra Nghị quyết số 10-NQ/TU về “Phát triển đảng viên và thành lập tổ chức Đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh”. Tuy nhiên việc phát triển các tổ chức cơ sở Đảng ở khu vực này còn gặp không ít khó khăn đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Trước khi Nghị quyết số 10 ra đời, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh chỉ có 35 tổ chức đảng ở loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước với 318 đảng viên nhưng chỉ gần 3 năm sau, toàn tỉnh đã thành lập mới 14 tổ chức đảng, gồm 8 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 6 chi bộ cơ sở và kết nạp được 90 đảng viên, trong đó có 7 người là chủ doanh nghiệp. Điều này cho thấy, việc phát triển tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã có chuyển biến nhưng còn “khiêm tốn”.

Qua khảo sát tại một số doanh nghiệp cho thấy, hầu hết người lao động đều mong muốn có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp để họ có cơ hội được kết nạp Đảng, được sinh hoạt trong một tổ chức đảng. Anh Nguyễn Văn Cường, công nhân Công ty TNHH Tenma Việt Nam (KCN Quế Võ 1) cho biết: “Nếu đơn vị có tổ chức Đảng thì sẽ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quan tâm đến đời sống tinh thần cho người lao động thiết thực, hiệu quả. Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ CNV người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, sắp xếp công việc phù hợp và hỗ trợ tiền lương, động viên khen thưởng kịp thời cho các cháu là con CBCNV có thành tích cao trong học tập. Ngoài ra, những quần chúng ưu tú có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng".

Công nhân Công ty TNHH Tenma Việt Nam kiểm tra sản phẩm nhựa cho máy in laze trước khi xuất xưởng.

           Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đang phối hợp cùng với Ban Quản lý các KCN tỉnh rà soát những đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong các KCN tập trung để thành lập tổ chức đảng tại KCN.


Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp tư nhân, một số chủ doanh nghiệp đồng thuận với chủ trương thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, một số đánh giá cao và tạo điều kiện cho chi bộ hoạt động. Qua đó, đã có tác động lan tỏa, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng và hình thành các chi bộ tại các doanh nghiệp khác trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, thời gian qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Ban Quản lý các KCN tỉnh đã có sự phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần lấp “khoảng trống” về tổ chức Đảng, đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tại các KCN tập trung.

Có thể nói, vai trò của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp đã được khẳng định, tuy nhiên để các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phát huy được tính tiền phong, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cần có sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ từ phía các chủ doanh nghiệp.


                Chế tạo kết cấu thép tại Công ty cổ phần LILAMA 69-1.


Để tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng đảng ở doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, theo đồng chí Đỗ Đình Hữu, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, một trong những vấn đề đặt ra hiện nay là các cấp ủy cần quan tâm tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, các đoàn thể, người lao động về sự cần thiết phải củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể. Thường xuyên rà soát, nắm chắc thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, số lượng công nhân để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, kết hợp với quan tâm, vận động thành lập các tổ chức đoàn thể ở cơ sở làm hạt nhân nuôi dưỡng nguồn cho phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tích cực bám sát cơ sở tìm hiểu, động viên, hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập, phát triển mới tổ chức đảng và duy trì hoạt động các chi bộ doanh nghiệp đã có từ trước. Hằng tháng, Đảng bộ Khối đều xây dựng kế hoạch cụ thể cử các ủy viên BCH xuống cơ sở dự sinh hoạt định kỳ giúp các chi bộ hoạt động đúng quy định và hiệu quả. Đối với các KCN tập trung, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đang phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh tổ chức rà soát những đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương  làm trong các doanh nghiệp để thành lập tổ chức Đảng, trước mắt sẽ thành lập Chi bộ Đảng tại KCN Tiên Sơn...

Thời gian qua, các cấp uỷ đảng trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, quán triệt phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương có liên quan đến doanh nghiệp giúp từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm đối với người lao động. Tuy nhiên, để tổ chức đảng thực sự tạo được sức hút đối với mỗi đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp, vấn đề quan trọng là phải đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh để chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích thiết thực của việc thành lập tổ chức đảng, từ đó tạo thuận lợi cho quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, việc xây dựng mối quan hệ giữa tổ chức đảng, đoàn thể với chủ doanh nghiệp cần được xác định cụ thể, rõ ràng.

Đặc biệt, ở doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp không phải là đảng viên thì hoạt động của chi bộ, đảng viên gặp khá nhiều lúng túng bởi chưa có quy chế phối hợp giữa lãnh đạo doanh nghiệp và chi bộ dẫn đến hoạt động của chi bộ thiếu thường xuyên và hiệu quả thấp. Hiện nay chủ doanh nghiệp là đảng viên chiếm tỷ lệ thấp, điều này làm giảm vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở...

Ông Đặng Đình Tính, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho rằng: Trong bối cảnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ để đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới, đảm bảo việc sinh hoạt của chi bộ thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện trong sự nghiệp đổi mới.

Để nâng cao vai trò của mình, các tổ chức đảng, đoàn thể ở doanh nghiệp cần chủ động tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật và những vấn đề thiết thân với công nhân, người lao động như việc làm, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động…


Muốn vậy cần nâng tầm đội ngũ cấp uỷ, trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ. Hiện có không ít bí thư chi bộ đảm nhận những công việc thứ yếu ở doanh nghiệp nên khó bao quát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân.Các cấp uỷ tiếp tục bồi dưỡng kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ tiêu chuẩn vào Đảng, trước mắt tập trung vào những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, ở các khu, cụm công nghiệp. Khi chủ doanh nghiệp là đảng viên thì việc phát triển đảng sẽ thuận lợi hơn; cấp uỷ cơ sở thể hiện được vai trò lãnh đạo định hướng sản xuất, kinh doanh tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động của chi bộ với thực hiện các nhiệm vụ của doanh nghiệp. Mỗi chủ trương khi đi vào thực tiễn cuộc sống có thể đều gặp những khó khăn nhất định, nhưng “lối đi ở dưới chân mình”. Từ quyết tâm chính trị với hàng loạt các giải pháp cụ thể, những sáng kiến, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của mỗi cấp ủy đảng sẽ gỡ dần những “nút thắt” trong công tác xây  dựng đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đỗ Xuân – Vũ Thắng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất