Trao 55 giải báo chí về xây dựng Ðảng (mang tên Búa liềm vàng) TP. Cần Thơ năm 2022

Phạm Hồ Việt Anh Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Giải và đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy chứng nhận và hoa cho tác giả có tác phẩm đoạt Giải.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Giải và đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy chứng nhận và hoa cho tác giả có tác phẩm đoạt Giải.

Tham dự Lễ trao giải có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Giải; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí trên địa bàn; các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải…

Đây là năm đầu tiên TP. Cần Thơ tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) cấp thành phố. Qua gần 6 tháng triển khai, phát động, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 163 tác phẩm của 45 tác giả và 39 nhóm tác giả với 5 loại hình báo chí: Báo in có 42 tác phẩm, báo điện tử 22 tác phẩm, truyền hình 34 tác phẩm, phát thanh 14 tác phẩm, ảnh báo chí 51 tác phẩm.

Các tác phẩm tham dự Giải đã được chọn lọc một bước từ cơ sở nên nội dung và hình thức đều bám sát vào Thể lệ Giải với chất lượng cao và khá đồng đều. Chủ đề các tác phẩm dự thi đã phản ánh toàn diện các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; bám sát các vấn đề nóng đặt ra từ thực tiễn, sự kiện nổi bật của thành phố, gương người tốt, việc tốt. Nhiều tác phẩm đã phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống đại dịch Covid-19; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… 

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Giải đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan báo chí và người làm báo tiếp cận nhiều mô hình mới, cách làm hay, những tấm gương tiêu biểu, những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra. Đối với mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở, để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị; mỗi tin bài trên báo chí, nhất là công tác xây dựng Đảng đòi hỏi phải thể hiện tầm trí tuệ, đạo đức, thái độ đúng đắn, khách quan của người làm báo trước vấn đề đang đặt ra, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chụp hình lưu niệm với các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chụp hình lưu niệm với các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Ban Tổ chức Giải đã thống nhất chọn ra 55 tác phẩm trao giải cấp thành phố theo Thể lệ Giải Búa liềm vàng TP. Cần Thơ năm 2022, gồm: 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 25 giải Khuyến khích. Thống nhất lựa chọn các tác phẩm đoạt giải có chất lượng tốt gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Đặc biệt, đã lựa chọn 2 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải để tôn vinh là những tấm gương điển hình “người tốt, việc tốt”, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

* Tác phẩm "Cần Thơ tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" của nhóm tác giả Văn Ngọc Hà - Trần Thị Hằng - Phạm Hồ Việt Anh (Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ) đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng số tháng 9-2022 đã đoạt Giải C - Giải báo chí về xây dựng Ðảng (mang tên Búa liềm vàng) TP. Cần Thơ năm 2022.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất