Người thầy, bí thư chi bộ mẫu mực
Một buổi sinh hoạt chi bộ ở bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Anh sinh ra trên quê hương Hà Nam là nơi giàu truyền thống cách mạng và hiếu học. Truyền thống quê hương và gia đình đã cho anh nghị lực, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm sức mạnh để anh thực hiện mong muốn trở thành người lính bộ đội cụ Hồ. Năm 1987, trở thành người lính, trên mỗi cương vị, chức trách được giao, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 1989, anh thi đậu vào Trường Sĩ quan Chính trị Bắc Ninh. Cùng năm đó, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ra trường năm 1993, sau một năm đi thực tế tại Quân khu I, năm 1994, anh thi vào Học viện Chính trị-Quân sự. Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, anh xác định rõ mục tiêu lý tưởng của người lính là cống hiến sức trẻ, tài năng trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo, góp phần xây dựng nhà trường cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng mới. Anh đã không ngại khó, ngại khổ, xung phong vào Nam công tác, Khoa CTĐ, CTCT, Trường Sĩ quan Lục quân 2 là điểm dừng chân của anh.

Năm 2002, anh bảo vệ thành công luận án thạc sĩ Lịch sử Đảng. Năm 2003, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ nhiệm bộ môn kiêm Phó bí thư chi bộ bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và trở lại Học viện, làm nghiên cứu sinh và hoàn thành luận án tiến sĩ. Năm 2006, anh được bổ nhiệm Chủ nhiệm bộ môn, kiêm bí thư chi bộ. 

Trên cương vị Chủ nhiệm bộ môn, kiêm bí thư chi bộ, anh trăn trở tìm tòi biện pháp phù hợp xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), xây dựng bộ môn “3 tốt”. Bộ môn Lịch sử Đảng là bộ môn đặc thù, số giảng viên được tuyển từ các trường đại học ngoài quân đội chiến gần 50% quân số của bộ môn (9/19), phần lớn chưa là đảng viên. Trước yêu cầu đặt ra, ngay từ khi đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm bộ môn kiêm bí thư chi bộ, anh đã xác định rõ vai trò của người “đứng mũi chịu sào”. Muốn làm tốt chức năng tham mưu cho đảng ủy, chỉ huy khoa, chi bộ, bên cạnh ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quân sự của bộ môn, hằng tháng, hằng quý, anh còn cùng đồng nghiệp đề ra các biện pháp cụ thể, nhằm xây dựng chi bộ vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Anh xác định việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên mới là việc lâu dài, nên luôn định hướng và khơi dậy lòng đam mê, nhiệt huyết nghề nghiệp của từng giảng viên. Xác định rõ nhiệm vụ bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng là nhiệm vụ quan trọng, anh đã cùng với các đồng chí trong Đảng ủy xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Chi bộ do anh làm bí thư đã giao nhiệm vụ đến từng giảng viên, phân công đảng viên có kinh nghiệm kèm cặp đảng viên mới, giới thiệu quần chúng ưu tú lên cấp trên xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Vì vậy, từ năm 2007 đến nay, chi bộ đã kết nạp được 9 đảng viên. Hiện nay, chi bộ Lịch sử Đảng có 19 đảng viên, sinh hoạt tại 2 tổ đảng.

Thời gian qua, trên cơ sở các nghị quyết của cấp trên, chi ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện. Qua đó, tạo sự chuyển biến tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Một biện pháp đem lại hiệu quả cao là tập trung cho chuẩn bị ra nghị quyết hằng tháng theo phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ triển khai và gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của từng đảng viên. Cụ thể là gắn việc lãnh đạo, chỉ huy với nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, từng bước nâng cao chất lượng bài giảng; có nghị quyết hằng tháng, hằng quý tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và khi có nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên-giảng viên xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết hằng tháng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ đảng, đảng viên. Trong sinh hoạt,  tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng nâng cao tính chiến đấu của các đảng viên thông qua tự phê bình và phê bình. Bên cạnh đó, chi ủy luôn xây dựng quan hệ đoàn kết giữa đội ngũ cán bộ chủ trì, các đồng chí giữ chức danh chủ chốt của bộ môn với đảng viên ở các tổ đảng, sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy.

Năm học 2008-2009, 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi ủy cũng kết hợp chặt chẽ việc xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Hằng năm, chi ủy kết hợp chặt chẽ việc phân loại chất lượng đảng viên với nhận xét, phân loại cán bộ; chỉ rõ những mặt được, chưa được của từng cá nhân, tìm ra nguyên nhân và giao nhiệm vụ đến từng tổ đảng hoặc phân công đảng viên lâu năm, có kinh nghiệm kèm cặp, theo dõi quá trình phấn đấu của đảng viên mới, tạo sự chuyển biến rõ nét, chất lượng đảng viên và cán bộ ngày càng được nâng lên. Ba năm liền (2008-2010), Chi bộ được Đảng ủy khoa chọn làm chi bộ điểm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  

Nói về kết quả mà Chi bộ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, anh  khẳng định: Đoàn kết là bí quyết xây dựng chi bộ TSVM. Và anh hy vọng rằng Chi bộ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giữ được những kết quả này trong các năm tiếp theo, góp phần xây dựng Đảng ủy khoa TSVM, Khoa vững mạnh toàn diện, xứng đáng là khoa luôn đi đầu trong phong trào thi đua của trường. Ở anh, đồng nghiệp, đồng chí luôn tìm thấy sự “thân thiết của một người chị, công bằng của một người anh, hiểu biết của một người bạn”. Anh xứng đáng là người thầy, người cán bộ mẫu mực được đồng nghiệp và học viêǹ yêu mến, cảm phục.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất