Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Đền thờ Bác (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu)
Cách làm sáng tạo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Quy định 8 nội dung “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quy định nhấn mạnh: Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu để cấp dưới, cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Mỗi cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, cấp ủy nơi công tác để được góp ý, giám sát, tạo điều kiện thực hiện. Đây là một trong những căn cứ để nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo chủ chốt cuối năm.
Nhìn chung, các cấp, các ngành đã quán triệt tốt nội dung Quy định về trách nhiệm nêu gương. Đa số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đều có ý thức tích cực, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện được vai trò hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị; có lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phương pháp, tác phong công tác khoa học, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn, gần gũi, tôn trọng cấp dưới. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc của tỉnh và từng địa phương, cơ quan, đơn vị, kể cả trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống được chỉ đạo giải quyết, đem lại kết quả tốt. Nâng cao được chất lượng sinh hoạt của chi bộ và công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, “Chống thói quan liêu”, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng và các chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 1872-QĐ/TU ngày 24-6-2013 “Về việc bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực và xử lý đối với hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tố cáo”.
Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được nâng lên. Hầu hết các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đã thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí như công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của lãnh đạo và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện khá nghiêm túc, đúng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Gắn việc công khai, minh bạch với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như công khai quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc; thu, chi ngân sách; mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công; kinh phí chi tiêu nội bộ, công tác tổ chức cán bộ… góp phần nâng cao ý thức tự giác trong việc tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, xăng dầu; giảm chi phí trong các cuộc hội họp, đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng; hạn chế mua sắm các loại tài sản công đắt tiền, tạm dừng đầu tư xây dựng một số công trình chưa cần thiết; không dùng tài sản công phục vụ việc riêng sai quy định.
Thực hiện chủ đề “Toàn tâm, toàn ý với công việc được giao”, “Tận tụy phục vụ nhân dân”, nhiều cấp ủy, nhất là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp với người dân, quan tâm chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân; nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ hành chính, giải quyết đúng hẹn. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động rút ngắn thời gian giải quyết nhiều loại thủ tục hành chính so với thời gian quy định chung như ngành công an, tài nguyên, môi trường, ngành thuế… Cải cách thủ tục hành chính đã mang lại hiệu quả thiết thực như: Tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân và góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công an tỉnh đã thành lập tổ đi phát chứng minh nhân dân tại gia đình cho người bệnh tật, già yếu, thương bệnh binh không có điều kiện đi lại; cấp phát hộ chiếu đến tận khách hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh Vnexpress. Cấp phát chứng minh nhân dân được rút ngắn từ 1 đến 3 ngày thay cho 7 ngày trước đây, cấp biển số đăng ký xe từ 3 ngày xuống còn 2 ngày, giải quyết lập giấy chuyển khẩu trong vòng 1 đến 2 ngày (quy định chung là 3 ngày), giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú cho những hồ sơ hợp lệ trong vòng 5 ngày (quy định chung là 15 ngày). Ngoài ra các hồ sơ khác như tách hộ khẩu, đăng ký tạm trú cũng được rút ngắn thời gian xuống còn 1/2 đến 1/3 so với thời gian quy định chung. Công tác đăng ký khắc dấu cho cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp cũng được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 2 đến 5 ngày; trả con dấu doanh nghiệp xuống còn 8 giờ làm việc; cấp hộ chiếu điện tử rút ngắn thời gian xuống còn 7 ngày; cấp thị thực, gia hạn chứng nhận tạm trú chỉ trong 1 ngày… Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật đất đai thì thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân là 55 ngày, rút ngắn còn 40-45 ngày; thẩm định và đánh giá tác động môi trường là 30 ngày, rút ngắn còn 27 ngày… Nhiều cơ quan, đơn vị đã triển khai và thực hiện tốt “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền, địa phương”, đã tạo cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm với công việc được giao, có thái độ ân cần, lịch thiệp trong giao tiếp, tôn trọng tổ chức và cá nhân đến liên hệ làm việc, cải cách lề lối làm việc. Ngoài ra, nhiều cơ quan, đơn vị còn lập hộp thư góp ý, thiết lập đường dây nóng, có nơi gắn ca-mê-ra để theo dõi thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.
“Đổi mới phong cách lãnh đạo, chống thói ba hoa” tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành về tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; nhất là phải sâu sát cơ sở và những nơi được phân công trực tiếp theo dõi; biết lắng nghe ý kiến của nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Từng bước khắc phục tình trạng nghe báo cáo một chiều; công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở tầm bao quát cao hơn, thiết thực, sát với tình hình điều kiện của từng địa phương, cơ sở; khắc phục tình trạng nói suông, buông lỏng, thiếu kiểu tra, đôn đốc, nhắc nhở trong triển khai nhiệm vụ, làm ít báo cáo nhiều. Cán bộ được phân công luôn bám sát cơ sở, nắm chắc nhiệm vụ của mình. Qua đó cho thấy, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã xác định rõ hơn trách nhiệm của mình, đề cao ý thức tự giác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đổi mới lề lối làm việc, nghiệm khắc với mình hơn, giữ gìn nguyên tắc sinh hoạt đảng, giữ gìn đạo đức, lối sống, tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động của mình trong công tác và cuộc sống.
Hiệu quả rõ rệt
Ý thức tự giác, chủ động trong công việc và tham gia các hoạt động chung của cơ quan, đơn vị, của tỉnh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến, nhất là trong giúp đỡ, hỗ trợ người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo trong tỉnh.
Việc học tập và làm theo Bác đã có tác dụng tốt trong rèn luyện đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; củng cố mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.
Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhiều năm đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo giải quyết có hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện; lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất