Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy cơ quan Ban về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan trao đổi với Đoàn.

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW, Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời chỉ đạo các chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến đảng viên các văn bản của Trung ương và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong Đảng bộ cơ quan.

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, như: hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm; hướng dẫn việc bổ sung, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình và đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên cuối năm. Các chi ủy và ban chấp hành các đoàn thể trong cơ quan đã chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức.

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ cụ thể hoá “5 tiêu chí đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương” để xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức với những tiêu chí cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ của từng vụ, đơn vị

Thường xuyên tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức của Người, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đảng uỷ, các chi bộ, các đoàn thể quan tâm triển khai thường xuyên, liên tục, duy trì nền nếp trong sinh hoạt, công tác hằng ngày và dần đi vào chiều sâu, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động, cả về “học tập” cũng như “làm theo”, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy cơ quan luôn chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá,  kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các chi bộ, đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng bộ, gắn với lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Tổ chức Trung ương và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Di chúc của Người, tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXI tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại buổi là việc, đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã trao đổi với Đoàn công tác, khẳng định Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức ý thức rõ ý nghĩa, mục đích của việc học tập và làm theo gương Bác, từ đó chỉ đạo các cấp ủy nghiêm túc triển khai; đồng thời làm rõ thêm cách làm bài bản, sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị, nhất là việc rèn luyện đạo đức lối sống cũng như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua, chuyển từ yêu cầu học và làm theo gương Bác trở nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên…

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đánh giá cao cách thức triển khai sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 03 của Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, từ việc chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Tổ chức Trung ương cũng như nhiệm vụ của các vụ, đơn vị. Kinh nghiệm và cách thực hiện bài bản, sáng tạo, có hiệu quả Chỉ thị 03 của Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cần được giới thiệu để các đảng bộ trong khối tham khảo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất