Đồng chí Tô Huy Rứa thăm và làm việc tại Cao Bằng

Trong hai ngày 20 và 21-12-2011, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương đã về thăm và làm việc tại Cao Bằng.


Sáng 21-12-2012, đồng chí Tô Huy Rứa và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng nêu rõ: Ngay sau khi có Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo đến các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp, ngành thực hiện; phân công các thành viên bộ phận giúp việc trực tiếp theo dõi, chịu trách nhiệm về công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại lĩnh vực, ngành, cơ quan, đơn vị. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc được xây dựng cụ thể, sát thực, phù hợp với nhiệm vụ, tình hình, điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh...

Năm 2012, tỉnh tiếp tục  tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, địa phương; tổ chức chỉ đạo điểm tại một số ngành, địa phương để rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình...
 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW trong thời gian qua; biểu dương Cao Bằng là một trong những tỉnh sớm triển khai thực hiện Chỉ thị và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW một cách chủ động, sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào công việc thường xuyên; xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, những hạn chế cần khắc phục của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị và từng cá nhân để phấn đấu thực hiện. Thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, đồng thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đặc biệt, cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi mọi biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống...


Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí  Tô Huy Rứa và Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương; sẽ bổ sung vào kế hoạch, chương trình hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Trước đó, chiều 20-12-2011, đồng chí Tô Huy Rứa và Đoàn công tác đã  đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích lịch sử Pác Bó (xã Trường Hà, Hà Quảng); đến thăm, làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng.


Vương Biên

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất