Vùng 2 Hải quân làm theo lời Bác dạy
Nếp sống chính quy ở Vùng 2 Hải quân.

Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Song song với công tác kiện toàn tổ chức, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đơn vị trong toàn Vùng luôn coi trọng rèn luyện chính quy, lấy học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ, đồng thời là điều kiện để giáo dục bản lĩnh chính trị vững vàng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tính “cần, kiệm, liêm, chính” cho mỗi quân nhân. Năm 2013, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 xác định: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là điều kiện tốt nhất để mọi cán bộ đảng viên, quần chúng tự học tập, rèn luyện, thể hiện năng lực trình độ của mình và thể hiện trách nhiệm với đơn vị. Đồng thời phát động phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân hành động theo lời Bác”.

Phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân hành động theo lời Bác” được phát động với tinh thần “Nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm”, và phương châm: “Cán bộ nêu gương, tình thương trách nhiệm, lấy chi bộ làm nòng cốt, đơn vị tổ chức thực hiện, đoàn viên thanh niên xung kích, đảng viên gương mẫu đi đầu, hội đồng quân nhân đột phá từng khâu, đoàn viên phụ nữ hăng hái thực hiện”. Phong trào thi đua nhận được sự hưởng ứng của các đơn vị trong toàn Vùng. Lữ đoàn M71, Trung đoàn H51, các Hải đội T11, T12; các tiểu đoàn, đài, trạm, nhà giàn đều cam kết phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi đua, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, QNCN, CNVQP cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua rộng khắp và sôi nổi, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xây dựng kế hoạch phấn đấu và quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra; các đảng viên, đoàn viên, thanh niên đều có cam kết phấn đấu trước chi bộ, chi đoàn; các tổ chức như Hội đồng quân nhân, Hội phụ nữ đều có các cam kết về kế hoạch và mục tiêu phấn đấu. Để phong trào đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã xây dựng các giải pháp đồng bộ nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ chủ động trong học tập, tự giác trong rèn luyện nề nếp chính qui. Trong học tập và làm theo lời Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều tập trung vào những hành động, việc làm có giá trị thiết thực, có ích cho đơn vị.

Sau 4 năm kể từ ngày Vùng 2 thành lập, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào nề nếp và ngày càng vững chắc. Bằng những biện pháp và chương trình hành động cụ thể sát thực, thông qua phong trào thi đua rộng khắp, thiết thực, Vùng 2 Hải quân đã và đang trở thành điểm sang của toàn Quân chủng Hải quân về xây dựng chính quy. Những kết quả đã đạt được từ phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân hành động theo lời Bác” đã khẳng định: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm, là sứ mệnh của người lính trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa Tổ quốc, mà còn là tình yêu đối với Bác, là nghĩa cử cao đẹp đối với nhân dân, là trách nhiệm đối với đơn vị, là bản chất của Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân trong thời kỳ mới. Học và làm theo lời Bác phải bằng hành động cách mạng thiết thực, nói phải đi đôi với làm”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất