Khen thưởng 26 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 15-5-2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua, ái quốc (11-6-1948-11-6-2013) và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

                            

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có nhiều hoạt động sáng tạo; phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hành đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” được đẩy mạnh; ý thức của cán bộ, công chức, đảng viên, nhân viên về nêu gương; chống bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được nâng lên.

Đảng ủy Khối đã chọn và tập trung chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá là thực thi đạo đức công vụ và nâng cao chất lượng chi bộ, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương, thông qua đó quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, các cơ quan đầu não, cơ quan tham mưu chiến lược ở Trung ương. Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lựa chọn chủ đề năm 2013 là “Năm nâng cao chất lượng chi bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, coi đây là một trong các biện pháp hàng đầu về giáo dục chính trị tư tưởng nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

                              

                      Giao lưu với đảng viên tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác.    

Các đảng bộ đã tổ chức hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” và thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”. Đảng ủy Khối đã tổ chức tuyên dương 500 bí thư chi bộ tiêu biểu nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ và hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” cấp toàn Khối, các hoạt động trên đã góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và công tác xây dựng đảng.

Đảng bộ Khối đã từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Bước đầu xuất hiện những cách làm hay, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai xây dựng tủ sách “Bác Hồ với công tác mặt trận và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho cán bộ, đảng viên và người lao động thường xuyên đến đọc để học tập và làm theo Bác. Đảng ủy Bộ Y tế phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ tổ chức Hội thi “Tuyên truyền về thực hiện quy tắc ứng xử ngành y tế theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tham gia “Cuộc vận động góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” với yêu cầu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù công tác của cơ quan. Đảng bộ Báo nhân dân tổ chức thi viết về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chọn chủ đề “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để triển khai trong toàn cơ quan; Đảng bộ Bộ Nông nghiệp tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức mít tinh kỷ niệm và tổng kết đợt tuyên truyền “Ngành tư pháp làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Lời ca dâng Bác”; Đảng ủy Ngoài nước đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người lao động và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

                               

Trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo gương Bác.  

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành tiêu chí chuẩn mực đạo đức với 10 chữ “Bản lĩnh, Trí tuệ, Đoàn kết, Văn minh, Tình nguyện” để toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên gắn với việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả các phong trào hành động, các công trình, phần việc thanh niên thiết thực làm theo lời Bác.

Trong phong trào thi đua học và làm theo Bác, Đảng ủy khối lựa chọn, biểu dương khen thưởng 26 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012-2013.

Hồng Phúc

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất