Đảng bộ Thanh Sơn (Phú Thọ) thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Bộ đội làm đường giao thông nông thôn ở xã Đông Cửu (Thanh Sơn)

Thanh Sơn là một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, huyện có 23 xã, thị trấn, trong đó có 9 xã đặc biệt khó khăn, 6 xã thuộc Chương trình 229 của Chính phủ. Đảng bộ Thanh Sơn hiện có 46 chi, đảng bộ cơ sở với 5.900 đảng viên. Những năm qua, các cấp ủy đảng huyện Thanh Sơn đã quan tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Quá trình triển khai thực hiện bước đầu đã có nhiều mô hình, cách làm hay hiệu quả, sáng tạo, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.


Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở Thanh Sơn đã tạo ra phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, tạo không khí dân chủ, cởi mở, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó đã  tạo chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu của cán bộ, đảng viên và quần chúng, xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên nhiều lĩnh vực… Cụ thể như phong trào hiến tặng 22.500m2 đất các loại cùng nhiều cây cối hoa màu của cán bộ, nhân dân khu Xuân Thắng, xã Cự Thắng. Ngoài ra còn có một số tập thể tiêu biểu như: Chi bộ Trường THPT Văn Miếu; tập thể Phòng Đào tạo, Trường Trung cấp nghề DTNT Phú Thọ; Chi bộ Trường Mầm non, Đảng bộ xã Cự Thắng; Chi bộ Trường Tiểu học Kim Đồng, Đảng bộ Thị trấn Thanh Sơn; Chi bộ Trường THCS Khả Cửu, Đảng bộ xã Khả Cửu; Chi bộ Trạm Y tế, Đảng bộ xã Thục Luyện…


Các cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như ông Tăng Đức, Giám đốc Công ty khai thác và chế biến đá Cự Đồng tặng 6.000m² đất rừng sản xuất; ông Lý Kim Thành tặng 4.500m² đất lâm nghiệp; ông Triệu Văn Quang tặng 800m² đất vườn cho Dự án làm đường xã Cự Thắng; đồng chí Bùi Thị Kim Dung, bí thư chi bộ, hiệu trưởng Trường Tiểu học Địch Quả; đồng chí Nguyễn Văn Biết, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường THPT Hương Cần; đồng chí Phùng Thị Hậu, phó bí thư chi bộ, kiểm soát viên chi bộ Bưu Điện; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, giáo viên Tổ Sử - Địa - Ngoại Ngữ, chi bộ trường THPT Thanh Sơn; em Hà Thị Quỳnh, học sinh Trường THCS Thượng Cửu...


Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Thanh Sơn đã tác động tích cực tới tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Huyện đã phát huy vai trò của người đứng đầu, gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm, không tham nhũng, không có biểu hiện tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, có ý thức trách nhiệm cao hơn trong công việc.


Đạt được những kết quả trên là do Huyện ủy Thanh Sơn đã tích cực chỉ đạo các cấp uỷ xây dựng kế hoạch hướng dẫn các chi bộ cơ sở tổ chức cho đảng viên ký cam kết các nội dung “làm theo”, sau đó chi bộ ký cam kết với đảng bộ. Các đơn vị đã chú trọng gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó đề cao vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, lãnh đạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.


Cùng với đó, Huyện ủy đã chỉ đạo việc đưa những nội dung của Chỉ thị 03 vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng của tổ chức đảng, đoàn thể... Nhờ vậy, việc sinh hoạt chi bộ đã đi vào nền nếp, hầu hết các chi bộ họp đủ 1 lần/ tháng; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt từ 90% trở lên, qua đó tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt ngày càng thể hiện rõ nét, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày một nâng cao, sức mạnh của tổ chức cơ sở đảng được củng cố, tăng cường.


Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Thanh Sơn chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp sau:


Một là, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể.


Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của huyện và các xã, thôn; tiếp tục tổ chức tốt các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Ba là, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, từ đó động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tự giác, phấn đấu không ngừng để ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Thanh Sơn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất