Lấy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để phấn đấu, rèn luyện, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và kỷ niệm Quốc khánh mùng 2-9, ngày 23-8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn Quân trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thay mặt 120 đại biểu tiên tiến toàn quân trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã báo cáo Chủ tịch nước về kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong toàn quân. Trung tướng khẳng định: Việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn quân đã góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, luôn nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tuyệt đối trung thành với Đảng. Trong thời gian tới, toàn quân tiếp tục quán triệt Học tập và làm theo Bác Hồ về đạo đức lối sống, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó.

Thay mặt cho những chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, đại úy Nguyễn Thanh Tài - Vùng 4 Hải quân hứa với Chủ tịch nước dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các chiến sỹ làm nhiệm vụ ở hải đảo biên cương nói riêng, toàn quân nói chung, luôn nắm chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió để giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Biểu dương các đại biểu điển hình tiên tiến trong buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Quân đội nhân dân Việt Nam vinh dự mang danh xưng Bộ đội cụ Hồ. Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Quân đội hơn 2 năm qua đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra động lực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn quân.

Chủ tịch nước nêu rõ, với những thành tựu to lớn đạt được trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đất nước có nhiều cơ hội và thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. Để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa nói riêng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải nỗ lực phấn đấu rất cao, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành một nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt định kỳ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Mỗi cán bộ, chiến sỹ quân đội, trong suy nghĩ và việc làm hàng ngày đều phải lấy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tự soi mình, không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện bản thân, kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Đảng bộ Quân đội nhất định sẽ là một trong những đơn vị đi đầu, lập nhiều thành tích trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân; cán bộ, chiến sỹ trong quân đội tiếp tục thi đua sôi nổi Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực công tác.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất