Tuổi trẻ Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội) học và làm theo Bác
Đoàn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP. Hà Nội tham gia chương trình Điểm hẹn Thanh niên - Tôi yêu Tổ quốc tôi 2015.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP. Hà Nội có 6 chi đoàn trực thuộc với 483 đoàn viên. Để khơi dậy tinh thần, nhiệt huyết, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Trường luôn trăn trở tìm những cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Tổ chức nhiều phong trào, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng cán bộ, đoàn viên là những giải pháp được Đoàn Trường triển khai thời gian qua, đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Chăm lo “cái gốc của mọi công việc”…

Thực hiện lời dạy của Bác “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, có cán bộ tốt mới có phong trào tốt, Đoàn Trường luôn chú trọng giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đoàn có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, đặc biệt là đội ngũ bí thư các chi đoàn. Hàng năm đều cử cán bộ đoàn tham gia Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn khối công nhân viên chức Thủ đô do Thành đoàn tổ chức. Qua học tập, các đồng chí đã tiếp thu nhiều nội dung mới, cách làm hay, nâng cao nghiệp vụ công tác đoàn để vận dụng vào các hoạt động của chi đoàn và đoàn Trường. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ đoàn Trường, các bộ đoàn cơ sở; tham mưu với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên và để tạo nguồn cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức.

Đoàn Trường đã xây dựng và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên phù hợp nhiệm vụ và đặc thù của các chi đoàn; lựa chọn các nội dung phù hợp, thiết thực, coi trọng tính tự giác rèn luyện của đoàn viên. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo hướng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chấn chỉnh nề nếp sinh hoạt chi đoàn, phát huy vai trò của đoàn viên trong xây dựng chi đoàn vững mạnh. Chủ đề sinh hoạt chi đoàn được xây dựng phù hợp theo nội dung hoạt động từng năm như: "Xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới" (2012), "Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới" (2013), “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” (2014), “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” (2015).

Việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Ban Chấp hành Đoàn Trường triển khai theo chủ đề hàng năm, lồng ghép nội dung học tập với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó vừa phát huy tinh thần thanh niên xung kích, vừa giúp đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tập thể, cá nhân thực hiện tốt đều được tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Những mô hình hay, cách làm hiệu quả được tuyên truyền nhân rộng trong toàn đoàn viên thanh niên, nhằm khơi dậy, khích lệ tinh thần thi đua phấn đấu của mỗi đoàn viên.

Sôi động phong trào

Năm 2015, với chủ đề công tác“Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, các hoạt động của Đoàn Trường đã tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn. Nhiều hoạt động được tổ chức trong những dịp đặc biệt như kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sinh nhật Bác (19-5), Ngày thành lập Trường (12-11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Thực hiện nội dung sinh hoạt chủ đề “Nhớ về Bác, lòng con trong sáng hơn” các chi đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa phù hợp với điều kiện của chi đoàn như tổ chức viếng Lăng Bác; tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Các hoạt động đã giúp đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên thanh niên. Hướng tới đại hội đảng bộ các cấp, Đoàn Trường đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Nhiều ý kiến, tâm huyết của đoàn viên đã được thể hiện thông qua đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa này.

Triển khai kế hoạch của Thành đoàn Hà Nội, Quận đoàn Đống Đa, Đoàn Trường đã tổ chức các cuộc thi: tìm hiểu “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tìm hiểu “70 năm ngày truyền thống Lực lượng công an nhân dân”, 70 năm cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội các thời kỳ”, tìm hiểu về “Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hiệp định đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP)” đến 100% đoàn viên chi đoàn trực thuộc. Nhiều bài thi có chất lượng đã được chọn tham gia cấp quận, cấp thành phố, trong đó 1 đoàn viên được UBND TP. Hà Nội trao giải bài thi “Độc đáo, sáng tạo” trong cuộc thi tìm hiểu “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao luôn được Đoàn Trường quan tâm, khuyến khích nhằm nâng cao đời sống văn hóa, thể chất và tinh thần của đoàn viên thanh niên. Nhiều hình thức tổ chức sinh động, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia như: câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, văn nghệ… duy trì giao lưu hàng tuần nhằm tạo điều kiện cho các đoàn viên nâng cao tinh thần, rèn luyện sức khỏe, phát hiện được nhiều nhân tố cho hoạt động đoàn. Đoàn Trường tích cực phối hợp với công đoàn Nhà trường tổ chức thành công Hội khỏe Công nhân, viên chức của Cụm công đoàn số 1; tổ chức vui Tết Trung thu cho con đoàn viên cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn. Những hoạt động thiết thực này đã phát huy hiệu quả, tăng tính đoàn kết, gắn bó của đoàn viên trong các hoạt động đoàn thể.

Hiệu quả thiết thực

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của Nhà trường: “Giảng dạy tốt, học tập tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt”, tuyệt đại đa số giảng viên, viên chức trẻ là đoàn viên đã hoàn thành kế hoạch, nhiều đồng chí vượt định mức giảng dạy trên lớp. Các giảng viên tích cực nghiên cứu chuyên sâu, mở rộng liên hệ kiến thức thực tiễn và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để nâng cao chất lượng bài giảng. Đoàn Trường đã tổ chức nhiều buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy giữa các đoàn viên. Qua đó nhiều kinh nghiệm hay,  kiến thức mới, phương pháp sáng tạo... đã được đoàn viên chia sẻ, giúp nhau cùng tiến bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của đoàn và của Nhà trường. Cùng với hoạt động giảng dạy, các giảng viên là đoàn viên đã tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học như: viết bài cho nội san của Trường, hội thảo khoa học, đề tài khoa học các cấp. Trong năm 2015, có 9 bài đăng tại Nội san Đào tạo cán bộ, 38 bài tham gia hội thảo khoa học cấp khoa, 18 bài tham gia hội thảo khoa học cấp trường, với những bài viết có chất lượng. Đoàn viên làm công tác chủ nhiệm lớp có tinh thần, trách nhiệm và sự nhiệt tình, góp phần cùng Nhà trường quản lý tốt học viên. Đoàn viên là nhân viên, chuyên viên ở các phòng (Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản lý khoa học, Tư liệu - Thư viện) luôn tích cực, chủ động, sáng tạo để thực hiện tốt các công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn được đoàn viên chú trọng, hàng năm nhiều đồng chí đỗ cao học, nghiên cứu sinh.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, các hoạt động từ thiện như ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, góp đá xây Trường Sa, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Quỹ "Trái tim tình nguyện”… được Đoàn trường duy trì và tổ chức thường xuyên. Đều đặn hàng năm Đoàn Trường tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân đạo, từ thiện cho các đơn vị và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng chính sách trên địa bàn Thành phố. Năm 2011, Đoàn Trường đã hỗ trợ và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 - Ba Vì với số tiền gần 6 triệu đồng; Năm 2012, Đoàn trường quyên góp từ đoàn viên số tiền gần 7 triệu đồng dành để thăm hỏi, tặng quà cho những trẻ em nhiễm chất độc da cam tại Trung tâm nhân đạo Hồng Đức - quận Tây Hồ. Năm 2013, các đoàn viên trường đã đến với những trẻ em nghèo ở xã Trầm Lộng - huyện Ứng Hòa, thăm hỏi và tặng quà cho các em. Năm 2014, cùng với Hội Cựu chiến binh Nhà trường, các đoàn viên đã đến thăm hỏi, tặng quà những Người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt tại huyện Mỹ Đức với số tiền gần 22 triệu đồng. Riêng trong năm 2015, hưởng ứng hoạt động ủng hộ quỹ “Trái tim tình nguyện” của quận đoàn Đống Đa, các chi đoàn đã tích cực tham gia ủng hộ, Đoàn trường đã hội thu đợt 1 với số tiền 2 triệu đồng; ủng hộ các hoạt động tình nguyện Mùa hè tình nguyện với số tiền 3 triệu đồng; mua sản phẩm ủng hộ Trung tâm nhân đạo Hồng Đức với số tiền 4 triệu đồng. Triển khai hoạt động tháng vì người nghèo năm 2015, các chi đoàn tổ chức tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 3 triệu đồng. Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Nhà trường phối hợp tổ chức tốt phong trào Hiến máu tình nguyện hàng năm vượt chỉ tiêu Quận đoàn giao cho. Các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động từ thiện được các chi đoàn triển khai tích cực với hình thức đa dạng như: thăm hỏi, tặng quà những người có công với cách mạng; tham gia hoạt động gói bánh chưng, nấu cháo, nấu cơm chay tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện K cơ sở 3 Hà Đông và bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện Bạch Mai; mua dưa hấu ủng hộ bà con tỉnh Quảng Nam; ủng hộ quỹ vì người nghèo....

Với những cách làm phù hợp, các phong trào thi đua đa dạng, thiết thực, Đoàn Trường Lê Hồng Phong đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động đoàn, khơi dậy nhiệt huyết tuổi trẻ, tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên thể hiện vai trò trách nhiệm của mình với việc thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà trường. Qua hoạt động phong trào, nhiều thanh niên được rèn luyện đã trở thành những đoàn viên ưu tú, được giới thiệu kết nạp vào Đảng. Từ 2011 đến nay, đã có 96 đoàn viên ưu tú được Đoàn Trường giới thiệu kết nạp Đảng, giới thiệu chuyển đảng chính thức cho 52 đảng viên dự bị. Trong năm 2015, Đoàn trường giới thiệu được 315 đoàn viên ưu tú đề nghị Đảng ủy cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Phát huy truyền thống, đoàn viên thanh niên Lê Hồng Phong tiếp tục phấn đấu, cống hiến, xứng đáng là “cánh tay phải” của Đảng như Bác Hồ từng nói.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất